Verschijningen

Heiligdom

Religieus leven

Bidden

Op bedevaart

Multimedia

Nieuws

Over ons

Boodschappen op de 25ste van de maand door Onze-Lieve-Vrouw gegeven aan Marija Pavlovic-Lunetti

Boodschap van 25 april 2010

"Lieve kinderen, in deze tijd waarin u op bijzondere wijze bidt en mijn voorspraak zoekt, roep ik u op, kindertjes, te bidden dat ik u door uw gebed kan helpen om zoveel mogelijk harten te openen voor mijn Boodschappen. Bid voor mijn intenties. Ik ben bij u en spreek voor elk van u ten beste bij mijn Zoon. Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

Boodschap van 25 maart 2010

"Lieve kinderen, ook vandaag wens ik u allen op te roepen om sterk te zijn in het gebed en in momenten van bekoring. Beleef uw christelijke roeping in vreugde en nederigheid en leg getuigenis af voor iedereen. Ik ben bij u en breng u allen voor mijn Zoon Jezus. Hij zal uw kracht en toeverlaat zijn. Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

Boodschap van 25 februari 2010

"Lieve kinderen, in deze tijd van genade waarin ook de natuur zich voorbereidt om de mooiste kleuren van het jaar te geven, roep ik jullie op, mijn lieve kinderen, om jullie harten voor God de Schepper te openen, opdat Hij jullie omvormt en boetseert naar Zijn eigen beeld, zodat al het goede dat in jullie harten ingeslapen is, tot nieuw leven en een vurig verlangen naar de eeuwigheid kan ontwaken. Dank dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven."

Boodschap van 25 januari 2010

"Lieve kinderen, moge deze tijd een tijd van persoonlijk gebed zijn voor jullie, zodat het zaad van het geloof mag groeien in jullie harten; en moge het uitgroeien tot een vreugdevol getuigenis voor anderen. Ik ben bij jullie en Ik verlang jullie allen te inspireren: groei en verheug u in de Heer die u geschapen heeft. Dank dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven."

Kerstboodschap van 25 december 2009

"Lieve kinderen, op deze vreugevolle dag breng ik jullie allen voor mijn Zoon, de Koning van de Vrede, dat Hij jullie zijn vrede en zegen moge schenken. Kindertjes, deel die vrede en zegen liefdevol met anderen. Dank dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven."

Boodschap van 25 november 2009

"Lieve kinderen, in deze tijd van genade nodig ik u allen uit om het gebed in het gezin te vernieuwen. Bereid u vreugdevol voor op de komst van Jezus. Kindertjes, moge uw hart zuiver zijn en welgevallig, zodat liefde en warmte mag vloeien van u naar elk hart dat ver van Zijn liefde verwijderd is. Kindertjes, wees mijn uitgestoken handen, handen van liefde voor al wie zich verloren voelt, zonder geloof en zonder hoop. Dank dat gij aan mijn oproep gehoor gegeven hebt."

Boodschap van 25 oktober 2009

"Lieve kinderen, ook vandaag breng ik u mijn zegen. Ik zegen u allen en nodig u uit te groeien op de weg die God voor uw heil door mij begonnen is. Bidt, vast en leg vreugdevol getuigenis af van uw geloof, kindertjes. Moge uw hart steeds vervuld zijn van gebed. Dank dat gij aan mijn oproep gehoor gegeven hebt."

Boodschap van 25 september 2009

"Lieve kinderen, werk met vreugde en volharding aan uw bekering. Draag al uw vreugden en zorgen op aan mijn Onbevlekt Hart zodat ik u allen kan leiden naar mijn veelgeliefde Zoon, zodat u vreugde mag vinden in Zijn Hart. Ik ben bij u om u te onderrichten en naar de eeuwigheid te leiden. Dank dat gij aan mijn oproep gehoor gegeven hebt."

Boodschap van 25 augustus 2009

"Lieve kinderen, vandaag roep ik jullie opnieuw tot bekering op. Kindertjes, jullie zijn niet heilig genoeg en jullie stralen de heiligheid niet naar anderen uit. Daarom bid, bid, bid en werk aan je persoonlijke bekering, opdat jullie een teken van Gods liefde voor de anderen mogen zijn. Ik ben met jullie en leid jullie naar de eeuwigheid waarnaar ieder hart moet verlangen. Dank dat gij aan mijn oproep gehoor gegeven hebt."

Boodschap van 25 juli 2009

"Lieve kinderen, moge deze tijd een tijd van gebed voor u zijn. Dank dat gij aan mijn oproep gehoor gegeven hebt."

Verjaardagsboodschap van 25 juni 2009

"Lieve kinderen, verheug u met mij, bekeer u vol vreugde en dank God voor de gave van mijn aanwezigheid onder u. Bid dat God in uw harten, in het middelpunt van uw leven mag staan. En getuig met uw leven, kindertjes, zodat elk schepsel Gods liefde kan voelen. Wees mijn uitgestoken handen voor elk schepsel, zodat het deze dichter kan brengen tot de God van liefde. Ik zegen u met mijn moederlijke zegen. Dank dat gij aan mijn oproep gehoor gegeven hebt."

Boodschap van 25 mei 2009

"Lieve kinderen, in deze tijd roep ik u allen op te bidden voor de komst van de heilige Geest over elk gedoopt schepsel, zodat de heilige Geest u mag vernieuwen en leiden op de weg van het geloofsgetuigenis – u en al wie ver van God en van Zijn liefde is. Ik ben bij u en spreek voor u ten beste bij de Allerhoogste Dank dat gij aan mijn oproep gehoor gegeven hebt."

Boodschap van 25 april 2009

"Lieve kinderen, vandaag roep ik u allen op om te bidden voor de vrede en om ervan te getuigen in uw families zodat de vrede de hoogste schat mag worden op deze vredeloze aarde. Ik ben uw Koningin van de Vrede en uw moeder. Ik verlang u te leiden op de weg naar de vrede, die enkel van God komt. Daarom, bid, bid, bid. Dank dat gij aan mijn oproep gehoor gegeven hebt."

Boodschap van 25 maart 2009

"Lieve kinderen, in deze lentetijd waarin alles ontwaakt uit de winterslaap moeten ook jullie zielen ontwaken door het gebed, opdat ze gereed zouden zijn om het licht van de Verrezen Jezus te ontvangen. Kindertjes, moge Hij jullie dichter tot Zijn Hart brengen zodat jullie zich open zouden stellen voor het eeuwig Leven. Ik bid voor jullie en spreek ten beste bij de Allerhoogste voor jullie oprechte bekering. Dank dat gij aan mijn oproep gehoor gegeven hebt."

Boodschap van 25 februari 2009

"Lieve kinderen, in deze tijd van ontzegging, gebed en boete, nodig ik u opnieuw uit: ga je zonden belijden opdat de genade jullie harten kan openen, en sta toe dat ze jullie verandert. Bekeer je, kindertjes, stel je open voor God en Zijn plan met ieder van jullie. Dank dat gij aan mijn oproep gehoor gegeven hebt."

Boodschap van 25 januari 2009

"Lieve kinderen, ook vandaag nodig ik u uit te bidden. Moge het gebed voor u als een zaadje zijn dat u in mijn hart legt en dat Ik voor u aan mijn Zoon Jezus zal geven, voor de redding van uw zielen. Kindertjes, Ik verlang dat elk van u verliefd wordt op het eeuwige leven dat uw toekomst is, en dat alle wereldse zaken u helpen om dichter te komen bij de Schepper Gods. Ik ben reeds zo lang bij u omdat ge op de verkeerde weg zijt. Alleen met mijn hulp, kindertjes, zult ge uw ogen openen. Velen onder u begrijpen, door mijn boodschappen te beleven, dat ze op de weg van heiligheid zijn, die leidt naar de eeuwigheid. Dank dat gij aan mijn oproep gehoor gegeven hebt."

Kerstboodschap van 25 december 2008

"Lieve kinderen, jullie rennen, werken, vergaderen,… maar zonder zegen. Jullie bidden niet! Vandaag roep ik u op om stil te staan bij de kribbe en je te bezinnen over Jezus, Die ik u ook vandaag weer geef om u te zegenen en u te helpen begrijpen dat je zonder Hem geen toekomst hebt. Daarom, mijn lieve kindertjes, leg uw leven in de handen van Jezus, zodat Hij u kan leiden en kan beschermen tegen elk kwaad. Dank dat gij aan mijn oproep gehoor gegeven hebt."

Boodschap van 25 november 2008

"Lieve kinderen, ook vandaag, in deze tijd van genade, nodig ik u uit te bidden, opdat de kleine Jezus zou geboren worden in uw hart. Moge Hij, die de Vrede zelf is, door u de vrede geven aan de ganse wereld. Daarom, kindertjes, bidt zonder ophouden voor deze rusteloze wereld zonder hoop, om voor iedereen getuigen te worden van de vrede. Moge de hoop in uw harten beginnen stromen als een rivier van genade. Dank dat gij aan mijn oproep gehoor gegeven hebt."

Boodschap van 25 oktober 2008

"Lieve kinderen, op bijzondere wijze roep ik u allen op te bidden voor mijn intenties zodat u, door uw gebed, Satans plan met de wereld zou stoppen, een wereld die met de dag verder van God verwijderd is, die zichzelf in de plaats van God stelt en en die alles vernietigt wat mooi en goed is in de ziel van ieder van u. Daarom, lieve kinderen, neem de wapens op van gebed en vasten zodat u zich bewust kunt zijn hoeveel God van u houdt en Gods wil kunt uitvoeren. Dank dat gij aan mijn oproep gehoor gegeven hebt."

Boodschap van 25 september 2008

"Lieve kinderen, moge uw leven nogmaals een beslissing zijn voor de vrede. Wees vreugdevolle dragers van vrede en vergeet niet dat gij leeft in een tijd van genade waarin God u, door mijn aanwezigheid, grote genaden geeft. Sluit uzelf niet, kindertjes, maar maak een goed gebruik van deze tijd en zoek de gave van vrede en liefde voor uw leven, zodat gij getuige kunt worden voor de anderen. Ik zegen u met mijn Moederlijke zegen. Dank dat gij aan mijn oproep gehoor gegeven hebt."

Bedevaart.net

De informatie op deze site wil een goede aanzet geven voor wie op pelgrimstocht wilt gaan naar een stukje hemel op aarde... Een hulp voor wie op bezoek wilt gaan bij onze Hemelse Moeder! Wij willen je graag op weg helpen met een schat aan praktische informatie en nuttige weetjes. Heb je na het lezen van deze website toch nog vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Ontvang de boodschappen per e-mail

Krijg steeds de nieuwe boodschappen per e-mail toegestuurd. Uw gegevens worden nooit gedeeld met derden.

© 2023 Bedevaart.net