Verschijningen

Heiligdom

Religieus leven

Bidden

Op bedevaart

Multimedia

Nieuws

Over ons

De Franciscanen in Medjugorje

Graag stellen wij u de Franciscanergemeenschap voor die verantwoordelijk is voor de zielzorg in de St.-Jacobus de Meerdere parochie in Medjugorje.

Pastoor Marinko Šakota

Pastoor Marinko Šakota
Pastoor Marinko Šakota
Pastoor Marinko Šakota
Pastoor Marinko Šakota

Pater Marinko Šakota werd op 12 juli 1968 geboren in het naburige Čitluk. Hij ging naar de plaatstelijke lagere school en volgde er de eerste graad van de middelbare school. Op dat moment voelde hij zich geroepen en besloot toe te treden tot de Franciscaanse orde. Hij ging naar het Seminarie in Visoko voor de tweede graad en voleinde de rest van zijn middelbaar onderwijs in een Jezuïetenschool in Dubrovnik. Daar behaalde hij ook een graduaat. Op 15 juli 1987 werd hij ingekleed met het Franciscaans habijt en ging het noviciaat binnen. Van 1988 tot 1989 volbracht hij zijn militaire dienstplicht bij het Joegoslavisch Volksleger.

Ging vervolgens filosofie en theologie studeren aan het Franciscaans college van Sarajevo (1989-1990). Van 1990 tot 1992 studeerde hij verder aan het Jezuïetencollege in Zagreb en behaalde een bachelordiploma na studies in Fulda (D) van 1992-1995. Legde zijn eeuwige geloften af in 1993 in Široki Brijeg. Op 10 februari 1996 werd hij Diaken gewijd en op 13 juli 1996 ontving hij in Frohnleiten (D) zijn priesterwijding. Hij diende eerst bij de Franciscanen in Innsbruck (A) van 1996-1997 en werd vervolgens geestelijk leider in Frohnleiten (1997-1998). Van 1998 tot 2000 werd hij aangesteld als kapelaan in Augsburg. Vervolgens wordt hij kapelaan benoemd in Mostar van 2000-2003. Van 2003 tot 2010 is hij Pastoor in Gradnici. Sedert september 2010 is hij kapelaan in Medjugorje. Sedert november 2012 is hij Pastoor in Medjugorje.

Pater Viktor Kosir

Pater Viktor Kosir
Pater Viktor Kosir
Pater Viktor Kosir
Pater Viktor Kosir

Pater Viktor Kosir werd op 16 februari 1938 geboren in Uzarići waar hij tevens lagere school liep. Hij gaat naar Split en Visoko voor zijn middelbaar onderwijs en ontving zijn Franciscaans habijt op 14 juli 1957. Hij studeerde theologie in Sarajevo en Ljubljana (Slovenië) en werd op 2 mei 1965 priester gewijd. Als catechist was hij actief in Mostar en als pastoor diende hij in Vitina, Posušje, Posuški Gradac en Široki Brijeg. Parochievicaris in Medjugorje was hij reeds tweemaal. Sedert 1994 is hij actief in Medjugorje, voornamelijk als Biechtvader.

Pater Karlo Lovric

Pater Karlo Lovric
Pater Karlo Lovric
Pater Karlo Lovric
Pater Karlo Lovric

Pater Karlo Lovric zag het levenslicht op 12 december 1941 in Uzarici waar hij ook lagere school liep. Hij vervolgde zijn scholing in Široki Brijeg en trad in 1957 het Seminarie van Sinj binnen. Later ging hij naar het Jezuïetencollege in Dubrovnik, waar hij zijn bachelordiploma haalde. Na zijn militaire dienstplicht ontving hij het Franciscaans habijt en trok naar het noviciaat in Humac in 1963. Hij studeerde filosofie en theologie in Visoko en in Sarajevo en later ook in Königstein nabij Frankfurt am Mainz, waar hij afstudeerde en priester gewijd werd op 29 juni 1968.

Van 1969 tot 1971 was hij geestelijk assistent in Humac. Van augustus 1971 tot het einde van dat jaar ging hij naar Zürich. Van 1972 tot 1980 werkte hij als stichter en beheerder van de Kroatische Katholieke Missie in Sankt Gallen (CH). Van oktober 1980 tot 1982 was hij pastoor in Široki Brijeg. Tussen september 1982 en december 1988 keerde hij terug naar Zwitserland en stichtte de Kroatische Katholieke Missie in Lausanne. Van 1988 tot januari 2005 werd hij verantwoordelijk voor de Kroatische Katholieke Missie in Zürich. Hij was de nationaal verantwoordelijke voor de Kroatische Katholieke Missie in Zwitserland van 1989 tot 2001. Hij was tevens Provinciale afgevaardigde van 1999 tot 2001. Hij kwam naar Medjugorje in mei 2005 en dient er als geestelijk begeleider. Sinds april 2013 werd hij aangesteld als verantwoordelijke voor Informatiecentrum Mir en het gelijknamig radiostation in Medjugorje.

Pater Ivan Dugandzic

Ivan Dugandzic
Ivan Dugandzic
Ivan Dugandzic
Ivan Dugandzic

Geboren in Krehin Gradac in 1943 en volgde de middelbaar onderwijs in Zadar en Dubrovnik. Hij studeerde filosofie en theologie in Visoko (BiH) en in Königstein (D), waar hij afstudeerde. Werd in 1969 priester gewijd in Frohnleiten (A). Behaalde in 1976 een doctoraat in de Bijbelse theologie in Würzburg (D). Hij diende in Medjugorje van 1970 tot 1972 en was van 1985 tot 1988 secretaris van de Franciscaanse provincie. Aan het Franciscanerklooster in Zagreb was hij zowel abt als lesgever aan het seminarie.

Hij werd professor in de geschriften van het Nieuwe Testament aan de Katholieke Theologische Faculteit van de Universiteit van Zagreb. Schrijver van boeken, artikelen, recensies en vertalingen. Treed op als expert op conferenties, op fora en in de media. Zijn manuscript 'Bijbelse theologie van het Nieuwe Testament' werd in 2004 toegelaten als universitair leerboek in Zagreb. Is sedert augustus 2013 predikant in Medjugorje.

Pater Mladen Herceg

Pater Mladen Herceg
Pater Mladen Herceg
Pater Mladen Herceg
Pater Mladen Herceg

Pater Mladen Herceg werd in 1945 geboren in grensdorp Cveni Grm (BiH). Middelbare school volgde hij in Visoko en Dubrovnik. In Visoko en Sarajevo studeerde hij filosofie en theologie, gevolgd door postdoctorale studies in Rome. In 1968 werd hij priester gewijd in Vares (BiH). Vervolgens diende hij in Humac, Mostar, Medjugorje en Drinovci, bij de zusters in Bijelo Polje en Medjugorje, en in het seminarie van Zagreb. Sinds augustus 2013 is hij predikant in Medjugorje.

Pater Dragan Ruzic

Pater Dragan Ruzic
Pater Dragan Ruzic
Pater Dragan Ruzic
Pater Dragan Ruzic

Pater Dragan Ruzic kwam in 1962 ter wereld in Sarajevo. Hij liep middelbare school in Visoko en studeerde filosofie en theologie in Sarajevo en Bologna, met een postgraduaat in Rome. Werd in 1989 priester gewijd in Bologna. Hij was kapelaan in Mostar en Tomislavgrad en secretaris van de Franciscaanse provincie. Werkte sinds februari 1999 op de Generale Curie in Rome. Werd in september 2013 aangesteld tot nieuwe directeur van het weeshuis 'Dorp van de Moeder'.

Pater Slavko Soldo

Pater Slavko Soldo
Pater Slavko Soldo
Pater Slavko Soldo
Pater Slavko Soldo

Pater Slavko Soldo werd geboren in Medjugorje (°1946) en liep school in Dubrovnik. Zijn theologiestudies startte hij in Sarajevo, ging dan naar Trento en beëindigde ze in Rome. Werd in 1972 priester gewijd in Königstein (D). Eén jaar later werd hij naar het Sint-Antoniusklooster in Chicago (USA) gezonden. Hij verhuisde later naar Washington DC en studeerde Engels aan de Georgetown University. In 2001 keerde hij naar Herzegovina terug en werd Provinciaal van de Franciscanen in Mostar. Vanaf september 2007 werd hij novicenmeester in het Franciscanerklooster in Humac en sinds augustus 2016 is hij parochievicaris in Medjugorje.

Pater Perica Ostojić

Pater Perica Ostojić
Pater Perica Ostojić
Pater Perica Ostojić
Pater Perica Ostojić

Pater Perica Ostojić is geboren in 1986 en liep school in Citluk. Hij studeerde theologie aan de universiteit van Zagreb en aan de Pauselijke Lateraanse Universiteit in Rome waar hij afstudeerde in 2014. Werd in Rome diaken gewijd op 22 juni 2014 en in 2015 priester gewijd in Mostar. Sinds augustus 2016 werd hij aangesteld als parochievicaris in Medjugorje.

Broeder Josip Marija Katalinić

Broeder Josip Marija Katalinić
Broeder Josip Marija Katalinić
Broeder Josip Marija Katalinić
Broeder Josip Marija Katalinić

Broeder Josip Marija Katalinić werd op 22 november 1952 geboren in Pepelana waar hij ook naar de lagere school ging. In 1989 ging hij naar het Franciscaanse noviciaat in Humac. Legde zijn eeuwige geloften af op 17 september 1994. Diende in Franciscaanse kloosters in Mostar en Široki Brijeg. Sedert 20 juli 2002 is hij aangesteld in Medjugorje.

Pater Ante Kutleša

Pater Ante Kutleša
Pater Ante Kutleša
Pater Ante Kutleša
Pater Ante Kutleša

Geboren in de Prisoje - Tomislavgrad. Op 14 juli 1962 is hij in Humac ingetreden bij de Franciscanen. Hij heeft seminarie gelopen in Visoko, Sarajevo en Konigstein, waar hij gewijdt is tot priester op 8 februari 1969. Hij was een spirituele raadgever in Konjic tot 1974, waarna hij gedient heeft in missies in Zaïre en Congo. Sinds 2 september 2017 is Pater Ante aangesteld als spirituele raadgever in Medjugorje.

Pater Zvonimir Pavicic

Pater Zvonimir Pavicic
Pater Zvonimir Pavicic
Pater Zvonimir Pavicic
Pater Zvonimir Pavicic

Pater Zvonimir Pavicic heeft zijn middelbare- en hogeschool gelopen in Siroki Brijeg, en is afgestudeerd van de Katholieke Faculteit Theologie in Zagreb in 2016. Hij werd op 26 februari 2016 gewijdt tot diaken in Zagreb, en tot priester op 25 juni 2016 in Mostar. Als diaken kwam hij dienen in de parochie van Medjugorje. Sinds zijn priesterwijding neemt hij de rol van assistent parochiepriester op zich.

Voormalige bedienaren

Pater Jozo Zovko

Pater Jozo Zovko
Pater Jozo Zovko
Pater Jozo Zovko
Pater Jozo Zovko

Pater Jozo Zovko werd geboren in 1941. Na het beëindigen van zijn theologiestudies werd hij in 1967 priester gewijd. Hij was pastoor in Medjugorje ten tijde van de Verschijningen. Niet lang na het begin van de Verschijningen werd hij door het Communistische regime vervolgd en veroordeeld tot 3,5 jaar gevangenisstraf. Het Hooggerechtshof van Belgrado stond uiteindelijk strafvermindering toe tot anderhalf jaar celstraf. Na zijn vrijlating in 1983 werd hij toegewezen aan een parochie in Bukovica. Van 1985 tot 1991 was hij pastoor in Tihaljina en van 1991 tot 1994 werd hij overste van het klooster in Široki Brijeg. In die tijd stichtte hij een vereniging voor hulp aan kinderen die tijdens de oorlog op de Balkan één of beide ouders verloren hadden. Zo werden 4000 kinderen door Pater Jozo geholpen. In 1993 stichtte hij een Gebedsbeweging "Bezoek" (Pohodjenje), die thans 5000 leden telt in meerdere landen. Hij is actief in talrijke verenigingen die zich inzetten voor het verspreiden van de Boodschappen uit Medjugorje. In die hoedanigheid bezocht hij talloze plaatsen en kerkgemeenschappen overal ter wereld. In 1999 woonde hij in het Heilig Land op uitnodiging van de plaatselijke Bisschoppenconferentie de herdenking bij van de 2000ste verjaardag van de Geboorte van Christus.

Tot in februari 1999 leefde en werkte Pater Jozo in het klooster van Široki Brijeg. Daarna kondigde hij een sabbatjaar af wegens gezondheidsklachten. Sedertdien leeft hij teruggetrokken in een klooster in Badija op het eiland Korčula in Kroatië.

Dit was de officiële mededeling van Pater Jozo:

"Om gezondheidsredenen, de behoefte aan rust en ontspanning, evenals de start van de vernieuwbouw aan het Franciscanerklooster op het eiland Badija, heb ik de toestemming gevraagd om buiten mijn Franciscanerprovincie te mogen verblijven. Dit werd door mijn Franciscaanse Orde toegestaan​​. Het is om deze redenen dat ik alle geplande programma's voor het lopende jaar afzeg. In de hoop dat u mijn behoeften begrijpt, groet ik u allen met de Franciscaanse begroeting: vrede en het allerbeste!"

Getekend, Pater Jozo Zovko, 20 februari 2009

Pater Branko Radoš

Pater Branko Radoš
Pater Branko Radoš
Pater Branko Radoš
Pater Branko Radoš

Pater Branko Radoš werd geboren op 28 maart 1967 in Tomislavgrad. Hij behaalde een bachelordiploma in Visoko. Ontving het Franciscaans habijt in Humac in 1986. Hij studeerde theologie in Sarajevo, Zagreb en Graz (A). Op 10 juli 1994 werd hij priester gewijd. Werkt vier jaar als parochievicaris in Široki Brijeg. Van 1998 tot 2001 werd hij aangesteld in Medjugorje. In juni 2001 werd hij verkozen als lid van het Franciscaanse Provinciale bestuur. Tussen 2001 en 2005 was hij pastoor in Medjugorje.

Pater Ivan Sesar

Pater Ivan Sesar
Pater Ivan Sesar
Pater Ivan Sesar
Pater Ivan Sesar

Pater Ivan Sesar werd op 7 oktober 1967 geboren in Kocerin. Hij ging naar de lagere school in Rujno en Vranic en volgde middelbare studies in Visoko en Dubrovnik. In 1986 ontving hij het Franciscaans habijt in Humac. In Makarska en Bologna (I) gaat hij vervolgens filosofie en theologie studeren. In 1994 wordt hij in Tomislavgrad priester gewijd. Van 1994 tot 1996 werkte hij als novicenmeester en kapelaan in de St.-Antoniusparochie van Humac. Aansluitend gaat hij naar Rome waar hij een postgraduaat behaalt in kanoniek recht. Van het najaar 2000 tot het najaar 2001 wordt hij als tijdelijke pastoor in Medjugorje aangesteld. Aansluitend wordt hij vicaris en novicenmeester van de Franciscaanse provincie in Herzegovina. Deze dienst vervult hij nog steeds. Van augustus 2005 tot augustus 2007 wordt hij opnieuw pastoor in Medjugorje. Later dat jaar wordt hij verkozen tot provinciaal overste van de Franciscanen in Herzogovina.

Pater Ivan Landeka

Pater Ivan Landeka
Pater Ivan Landeka
Pater Ivan Landeka
Pater Ivan Landeka

Pater Ivan Landeka werd geboren in 1954 in Rastovaca. Hij ging naar de lagere school in Posusje en haalde een bachelordiploma in Visoko. In 1973 trad hij in bij de Franciscanen. Hij studeerde theologie in Sarajevo en Augsburg (D). Hij werd priester gewijd in 1981. Tot 1988 leefde en werkte hij in Humac. Van 1991 tot 2000 was hij pastoor in Medjugorje. Van 2000 tot 2005 was hij pastoor in Humac. Sedert 2005 is hij pastoor in Kocerin. Hij is ook lid van het Franciscaanse Provinciale bestuur. Hij komt nog regelmatig naar Medjugorje terug als Biechtvader en is auteur van vele artikelen en geschriften over Medjugorje.

Pater Ljubo Kurtović

Pater Ljubo Kurtović
Pater Ljubo Kurtović
Pater Ljubo Kurtović
Pater Ljubo Kurtović

Pater Ljubo Kurtović werd geboren op 7 januari 1969 in Mostar. Hij ging naar de lagere school in Drinovci en volgende middelbaar onderwijs in Grude. In 1989 trad hij toe tot de Franciscaanse orde in Humac. Ging theologie studeren in Zagreb en Bologna (I). In 1995 werd hij diaken gewijd en op 13 juli 1996 ontving hij zijn priesterwijding. Werkte daarna gedurende vier jaar als parochievicaris in Humac en diende in Medjugorje van 2000 tot september 2007. Daarna kreeg hij een lesopdracht in Zagreb.

Pater Svetozar Kraljević

Pater Svetozar Kraljević
Pater Svetozar Kraljević
Pater Svetozar Kraljević
Pater Svetozar Kraljević

Pater Svetozar Kraljević werd geboren op 14 september 1951 in Kočerin, nabij Široki Brijeg. Hij volgde er de lagere school en ging naar het Seminarie in Split. Zijn noviciaat bracht hij door in Humac, gevolgd door zijn militaire dienstplicht in Zrenjanin en Priština. Hij ging hij theologie studeren, eerst in Sarajevo, later ook in Zagreb en Washington DC. Hij werd priester gewijd in 1977 in Chicago. Hij diende als priester in Milwaukee en New York en in Humac, Konjic, Mostar en Široki Brijeg. Van 1997 tot 2013 werkte hij in Medjugorje.

Pater Danko Perutina

Pater Danko Perutina
Pater Danko Perutina
Pater Danko Perutina
Pater Danko Perutina

Pater Danko Perutina werd in 1970 geboren in Sarajevo. Na het beëindigen van zijn lagere en middelbare school trad hij in bij de Franciscanen van Herzegovina. Na zijn noviciaat studeerde hij in Zagreb. Hij werd priester gewijd in 1999 in Norval, Canada. Hij diende als kapelaan en als assistent van de rector van het seminarie van Humac van september 1999 tot maart 2001. In Medjugorje was hij kapelaan van maart 2001 tot oktober 2002. Van oktober 2002 tot oktober 2005 ging hij Mariologie studeren in Rome waar hij een postgraduaat behaalde aan de Pauselijke Theologische Faculteit Marianum met als onderwerp “De Maagd Maria in de intellectuele en spirituele opvoeding”. Hij werd assistent van de novicenmeester en postulantenmeester vanaf 2005. In augustus 2005 werd hij lid van de Raad voor opvoeding en vorming. Sedert mei 2006 is hij lid van het bestuur van de gemeenschap van de Barmhartige Vader. Sinds zijn wederaanstelling in augustus 2007 tot september 2013 diende hij in Medjugorje als kapelaan.

Pater Tomislav Pervan

Pater Tomislav Pervan
Pater Tomislav Pervan
Pater Tomislav Pervan
Pater Tomislav Pervan

Pater Tomislav Pervan werd geboren op 8 november 1946 in Citluk. Hij ging er naar de lagere school, volgde middelbaar onderwijs in een school van de Franciscanen en ging naar het Seminarie van Visoko waar hij een bachelor behaalde. Werd in 1964 bekleed met het Franciscaans habijt. Ging filosofie en theologie studeren aan de Franciscaanse Theologische Faculteit van Sarajevo en later ook in Schwaz (A). Op 21 november 1969 werd hij priester gewijd. Van 1970 tot 1972 werkte hij als catechist en leraar bij de Franciscaanse jongeren van Humac. Behaalde een postgraduaat na studies in Duitsland en Oostenrijk. Doctoreerde in de theologie aan de universiteit van Graz (A) in 1976. Van 1977 tot 1982 werkte hij opnieuw als leraar bij de Franscaanse jongeren, als catechist en vicaris in Humac om dan, van 1982 tot 1988 pastoor te worden in Medjugorje. Van 1994 tot 2001 was hij Provinciaal overste der Franciscanen. Sinds 2003 was hij opnieuw aangesteld in Medjugorje. Ging op rust in 2013.

Pater Miljenko Šteko

Pater Miljenko Šteko
Pater Miljenko Šteko
Pater Miljenko Šteko
Pater Miljenko Šteko

Pater Miljenko Šteko werd in 1969 geboren in Tomislavgrad. Na het voleinden van de lagere en middelbare school trad hij in bij de Franciscanen. Na zijn noviciaat ging hij filosofie studeren in Zagreb (in het Jezuïetencollege) en theologie in Bologna (I). Behaalde een postgraduaat aan de Franciscaanse Pontificale Universiteit van Rome. Behaalde aan de Pauselijke Universiteit Teresianum in Rome een doctoraatstitel in de spiritualiteit. Hij werd in 1996 priester gewijd in Frohnleiten (A) en diende vervolgens in Humac, Posušje en Zagreb. In de Franciscaanse provincie was hij verantwoordelijk als secretaris voor vorming en studies. Hij was leraar aan de novicen en studenten theologie aan het Seminarie. In april 2007 werd hij tot Vicaris van de Franciscaanse Provincie in Herzegovina verkozen. Sedert zijn aanstelling als kapelaan in augustus 2007 dient hij in Medjugorje. Werd in 2012 verkozen tot Provinciaal overste van de Franciscanen in Mostar.

Pater Slaven Brekalo

Pater Slaven Brekalo
Pater Slaven Brekalo
Pater Slaven Brekalo
Pater Slaven Brekalo

Pater Slaven Brekalo werd in Mostar geboren in 1978. Hij ontving het Franciscaans habijt op 15 juli 2003 in Humac. Ging theologie studeren in Zagreb en legde zijn eeuwige geloften af op 21 september 2008 in Tomislavgrad. In 2010 werd hij priester gewijd in Mostar, op het feest van St.-Petrus & Paulus. Werkte tot 2013 in Medjugorje als vicaris.

Pater Ivan Landeka

Pater Ivan Landeka
Pater Ivan Landeka
Pater Ivan Landeka
Pater Ivan Landeka

Werd geboren in 1981 in Rastovaca (BiH). Liep middelbare school in Posusje en Ljubuski en studeerde vervolgens filosofie en theologie aan de Katholieke Theologische Faculteit in Zagreb. Hij bracht een pastoraal jaar door in Augsburg, waar hij in 2007 priester werd gewijd. Was medewerkend priester in Cerin (BiH). Studeerde voor opvoeder in Rome en is sedertaugustus 2013 predikant in Medjugorje.

Pater Stanko Cosic

Pater Stanko Cosic
Pater Stanko Cosic
Pater Stanko Cosic
Pater Stanko Cosic

Pater Stanko Cosic werd opgeleid in Zwitserland en in Zagreb. Hij ontving het Franciscaans habijt op 15 juli in Humac en legde zijn plechtige geloften af op 18 september 2011 in Medjugorje. Op 26 december 2012 werd hij diaken gewijd in Mostar. Op 29 juni 2013 ontving hij de priesterwijding uit handen van Bisschop Ratko Peric van Mostar. Sinds augustus 2013 is hij predikant in Medjugorje.

Bedevaart.net

De informatie op deze site wil een goede aanzet geven voor wie op pelgrimstocht wilt gaan naar een stukje hemel op aarde... Een hulp voor wie op bezoek wilt gaan bij onze Hemelse Moeder! Wij willen je graag op weg helpen met een schat aan praktische informatie en nuttige weetjes. Heb je na het lezen van deze website toch nog vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Ontvang de boodschappen per e-mail

Krijg steeds de nieuwe boodschappen per e-mail toegestuurd. Uw gegevens worden nooit gedeeld met derden.

© 2024 Bedevaart.net