Verschijningen

Heiligdom

Religieus leven

Bidden

Op bedevaart

Multimedia

Nieuws

Over ons

Meebidden met Medjugorje

Zin om mee te bidden met Medjugorje? Hieronder vind je de Kroatisch-Vlaamse vertaling van de Rozenkrans.

Kruisteken

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Vjerovanje - Geloofsbelijdenis

Vjerujem u Boga, Oca svemogucega, Stvoritelja Neba i zemlje. I u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina nasega, koji je zacet po Duhu Svetom, roden od Marije Djevice, mucen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sasao nad pakao, treci dan uskrsnuo od mrtvih, uzasao na Nebesa, sjedi o desnu Boga Oca svemogucega, odonud ce doci suditi zive i mrtve. Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu katolicku, opcinsko Svetih, oprostenje grijeha, uskrsnuce tijela, i zivot vjecni. Amen.

Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van Hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten Hemel en zit aan de rechterhand van God, Zijn almachtige Vader, vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige katholieke Kerk, de gemeenschap van de Heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.

Oce Nas - Onze Vader

Oce Nas, koji jesi na Nebesima, Sveti se ime Tvoje, Dodji Kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja. Kako na Nebu, tako i na zemlji.

Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.

Kruh nas svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge nase kako i mi otpustamo duznicima nasim. I ne uvedi nas u napast nego izbavi nas od zla. Amen.

Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.

Zdravo Marijo - Weesgegroet

Zdravo Marijo, Milosti Puna, Gospodin stobom. Blagoslovljena ti medju Zenama, i Blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus.

Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt Gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.

Sveta Marijo, Majko Bozja, moli za nas grijesnike, sada i na cas smrti nase. Amen.

Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

Slava Ocu - Glorie zij de Vader

Slava Ocu, i Sinu, i Duhu Svetomu.

Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Kako bijase na pocetku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.

Gelijk het was in het begin, nu en altijd, in alle eeuwen der eeuwen. Amen.

O moj Isuse - O mijn Jezus

O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, ocuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duse osobito one kojima je najveca potreba tvoga milosrda.


O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de Hemel, vooral diegenen die Uw Barmhartigheid het meest nodig hebben.

Bedevaart.net

De informatie op deze site wil een goede aanzet geven voor wie op pelgrimstocht wilt gaan naar een stukje hemel op aarde... Een hulp voor wie op bezoek wilt gaan bij onze Hemelse Moeder! Wij willen je graag op weg helpen met een schat aan praktische informatie en nuttige weetjes. Heb je na het lezen van deze website toch nog vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Ontvang de boodschappen per e-mail

Krijg steeds de nieuwe boodschappen per e-mail toegestuurd. Uw gegevens worden nooit gedeeld met derden.

© 2024 Bedevaart.net