Verschijningen

Heiligdom

Religieus leven

Bidden

Op bedevaart

Multimedia

Nieuws

Over ons

De vijf punten - de kern van de boodschappen in Medjugorje

De boodschappen die Onze-Lieve-Vrouw in Medjugorje geeft, zijn samen te vatten in vijf punten of vijf steentjes. Pater Jozo, de pastoor van Medjugorje bij het begin van de Verschijningen, heeft hiervan een mooie samenvatting gemaakt onder de vorm van onderstaande bezinning.

Op een mooie dag in de geschiedenis van Israël trad de figuur van Goliath naar voren. Hij was sterk, trots en onoverwinnelijk. Israël kon zich geen manier voorstellen om zulk een sterk strijder te verslaan; maar de Heer wel. Hij koos een jonge kerel, een herder, genaamd David. De Heer vertelde hem vijf stenen te verzamelen uit de rivier en daarmee de reus tegemoet te treden. Met groot vertrouwen in God ging David op hem af. Hij overwon en doodde Goliath.

Onze-Lieve-Vrouw heeft jou gekozen, net als David, in al je kleinheid, gewoon zoals je bent. Ze raadde je aan vijf stenen in je tas te stoppen en daarmee het atheïsme rondom ons te bestrijden, de heidense mentaliteit die overal verspreid wordt en onoverwinnelijk lijkt. Noch de Kerk, noch wijzelf zijn bij machte om het materialisme op ons eentje te bestrijden. Onze-Lieve-Vrouw is naar Medjugorje gekomen om te vertellen dat het mogelijk is! Dit zijn haar vijf stenen: Gebed, Vasten, H. Mis, Bijbel en Biecht. Met deze eenvoudige wapens overwinnen wij de wereld.

Eerste steen: GEBED

Pater Jozo met rozenkrans
Pater Jozo met rozenkrans
Pater Jozo met rozenkrans
Pater Jozo met rozenkrans

Onze-Lieve-Vrouw dringt aan op het gebed. Wanneer ze verscheen op de Krizevac, weende ze omdat de Christenen niet langer bidden. Haar tranen zijn een medicijn voor jou: ze vallen op je hart van steen en vormen het om. Onze-Lieve-Vrouw vertelt dat bidden, leven is zoals de Kerk leeft. De gave van de vijf stenen is ons niet gegeven als onbeduidende vorm van perfectie, maar werkelijk om ons geestelijk potentieel vermogen te ontwikkelen, om de zaden te helpen ontkiemen die op vruchtbare grond vallen. Nemen we de gave van het geloof: het wordt ontwikkeld wanneer het gezin samen bidt, als we leren leven met de Heer. Hij die weet hoe te beminnen, weet ook hoe te bidden. In vele gezinnen heerst er geen liefde meer doordat ze ook niet meer verbonden zijn in het gebed.

In de lente zien we de natuur zich omvormen en vernieuwen. Hij die bidt, wijzigt even snel. Wat is de betekenis van het gebed? Kijken we daarvoor naar de worden van St.-Augustinus: "De mens leeft wanneer hij ademt. Het gebed is de adem voor de Christen." De Christen die stopt met bidden, sterft. Het gebed is het eerste wapen in je knapzak. Begin toch meteen met bidden, zodat je tot bekering komt, jezelf verheft en anderen meetrekt. Allen moeten bidden: priesters, gezinnen,… Het gebed is een gave en één van de voornaamste wapens van de Kerk. De Kerk is geen gedachte of politieke partij; het is een familie die bidt, een familie die bemint. Ziedaar de reden waarom Onze-Lieve-Vrouw aandringt te bidden opdat de wereld zich zou bekeren.

Tweede steen: VASTEN

De tweede gave, een volgende steen in je tas, is het vasten: van sigaretten, van televisie, van een kwade gedachte, van een slecht voornemen, of van eten. Vasten toont je persoonlijke vermogen aan om te beminnen en bevestigt dat je belangrijk bent voor iedereen. Vasten is een medicijn en een offer. Door te vasten wordt je egoïsme verslagen. Hij die weet hoe te vasten, is bekwaam te luisteren naar zijn naaste, is beschikbaar voor anderen en weet hoe de hele wereld lief te hebben. Hij die vast heeft een reële kijk op zichzelf en de anderen en weet hoe zijn innerlijk rein te houden. Onze zwakheid vermag niets als je weet hoe te beminnen. Zelfs ons fysiek lijden is een gave, als we het maar offeren aan de Heer.

Derde steen: DE HEILIGE MIS

Avondmis tijdens het jongerenfestival
Avondmis tijdens het jongerenfestival
Avondmis tijdens het jongerenfestival
Avondmis tijdens het jongerenfestival

De Heilige Mis is de derde steen. Onze-Lieve-Vrouw berispte ons: "Jullie weten niet hoe de H. Mis te beleven." De Mis is geen eenvoudig ritueel. Het is een mysterie en een gave van de Heer. Het is een sacrament dat niet kan begrepen worden zonder nederigheid. Wij kunnen de Mis niet vieren als we niet nederig van hart zijn, als we niet het kleed van de trots afleggen. Het witte gewaad van de priester is een symbool van nederigheid en bevrijding van de zonde.

Tijdens de Mis vindt de Incarnatie plaats, de transsubstantiatie van brood en wijn, tevens een teken van transformatie: wij worden van de dood naar het leven gebracht. De Mis verandert de Christen, verandert de Kerk, omdat Christus in de Mis zich volledig offert aan de Kerk. De Mis is de oorsprong van de Kerk, het mystiek Lichaam. Het Misoffer maakt van de Kerk een heilige familie. In de Mis word je herboren als je je leven op het altaar legt als offer, net zoals Jezus deed. Wij zijn de druppel water die bij de wijn gevoegd wordt. De Kerk wordt verenigd met het Bloed van Jezus. Daarom moet je niet enkel luisteren naar de H. Mis, maar haar ook echt beleven. Zonder H. Mis zou er geen Kerk zijn, zonder H. Mis zou de Kerk verweesd zijn.

Vierde steen: DE BIJBEL

Pater Jozo met Bijbel
Pater Jozo met Bijbel
Pater Jozo met Bijbel
Pater Jozo met Bijbel

De Bijbel is de vierde steen voor de Christen van vandaag. Hij verlicht het pad dat in een dichte mist van ideologieën is gedompeld. Ik ben er zeker van dat je het zout weet te vinden in de keuken, de bloem en de suiker. Maar waar is de Bijbel in jullie huis? Wanneer lees je samen de Bijbel in je gezin? De Bijbel is niet zomaar één van de vele boeken. Het is de vlag van de Christen.

Ontroofd van de Bijbel is de Christen niet langer dezelfde persoon. De Bijbel is geboren in het hart van de Heer, het is Zijn Woord. Daarom moet hij in het gezin een eerste plaats innemen. Hij moet op een eervolle plaats gezet worden, een plaats die heilig wordt voor ons. Het moet de bron van ons gebed worden. De Bijbel verlicht de Christelijke weg temidden van vertwijfeling en van de conflictueuze ideologiën van vandaag.

Vijfde steen: DE BIECHT

Nederlandstalige biechtvader in Medjugorje
Nederlandstalige biechtvader in Medjugorje
Nederlandstalige biechtvader in Medjugorje
Nederlandstalige biechtvader in Medjugorje

De Biecht is de vijfde steen. Onze-Lieve-Vrouw vraagt ons maandelijks te biechten. Men zegt me dat op vele plaatsen in Italië en Zwitserland zelden nog gebiecht wordt. Dat stelt me diep teleur. De Italianen, zo kan ik met zekerheid stellen, staan klaar om de Kerk te vernieuwen, maar mogen de Biecht niet negeren.

De Biecht is niet het uitrafelen van iemands daden, noch een psychiatrische behandeling. Het is een sacrament en bron van vrede waarin je de Heer ontmoet. In de Biecht ontvang ik de vrede van de Heer, zodat ik haar kan verspreiden onder mijn naasten. Een trotse geest weet niet hoe te biechten; nederigheid daarentegen leidt tot Biecht en bekering.

Om goed te kunnen biechten moeten we onszelf voorbereiden met vasten en gebed. De goede houding is deze waarin men zich openstelt voor de Heer: "Ik bied u mijn hart. Bekeer het voor mij en schenk het mij vernieuwd terug." Dit is wat er gebeurt in het sacrament en mysterie van de Biecht.

Tot slot

Dit zijn de vijf stenen die we in onze tas meenemen als we straks Medjugorje verlaten en naar huis terugkeren.

Onze-Lieve-Vrouw geneest je hier. Gebed, Vasten, H. Mis, Bijbel en Biecht zijn de ware geneesmiddelen die ons de gezondheid schenken, die ons leiden door de Rode Zee naar de kust waar we vrede vinden.

Bedevaart.net

De informatie op deze site wil een goede aanzet geven voor wie op pelgrimstocht wilt gaan naar een stukje hemel op aarde... Een hulp voor wie op bezoek wilt gaan bij onze Hemelse Moeder! Wij willen je graag op weg helpen met een schat aan praktische informatie en nuttige weetjes. Heb je na het lezen van deze website toch nog vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Ontvang de boodschappen per e-mail

Krijg steeds de nieuwe boodschappen per e-mail toegestuurd. Uw gegevens worden nooit gedeeld met derden.

© 2024 Bedevaart.net