Verschijningen

Heiligdom

Religieus leven

Bidden

Op bedevaart

Multimedia

Nieuws

Over ons

De Bijzondere en Moederlijke zegen van Maria

Beeld van de Koningin van de Vrede
Beeld van de Koningin van de Vrede
Beeld van de Koningin van de Vrede
Beeld van de Koningin van de Vrede

Tijdens verscheidene Boodschappen in Medjugorje heeft Onze-Lieve-Vrouw gesproken over haar Bijzondere en Moederlijke zegen.

“Lieve kinderen, … Vandaag geef ik u mijn Bijzondere zegen. Neem hem aan voor de hele schepping, omdat deze de vrede mag leren kennen." (25 december 1988)

"Lieve kinderen, … Ik zegen u met mijn Bijzondere Moederlijke zegen. …" (25 juni 1990)

Zr. Emmanuel heeft zienster Marija Pavlovic ondervraagd over deze zegen. Dankzij haar weten we meer over deze speciale zegen.

Het doorgeven van de Bijzondere en Moederlijke zegen van Maria

N... (Naam van de persoon die de zegen krijgt),
dat de Bijzondere en Moederlijke zegen van Maria op u mag neerkomen.
Dat deze zegen van u een instrument van vrede moge maken.
Dat elkeen aan wie u deze zegen doorgeeft individueel en met zijn toelating,
op zijn beurt drager mag worden van dit instrument van vrede.

Onder alle genaden die Onze-Lieve-Vrouw te Medjugorje geeft, behoort de Bijzondere en Moederlijke zegen van Maria. Zegen betekent iets goeds vertellen, iets goeds wensen met het hart. Het is een geschenk dat God geeft door de tussenkomst van Maria. Maria bekomt dit van God om het ons te geven.

Specifieke genade van deze zegen

De hemelse Vader neemt de verplichting op zich, om op een heel speciale manier aanwezig te zijn bij de gezegende persoon, om hem elke dag te helpen bij zijn bekering en dit tot in de dood.

De Bijzondere en Moederlijke zegen overbrengen naar alle schepselen

Deze zegen is overdraagbaar aan iemand die er heel bewust van is en aan één persoon tegelijk. Het volstaat te geloven, de zegen te willen ontvangen en deze te aanvaarden, opdat zij rijke vruchten zou dragen. In dit geval, kan de persoon die de zegen ontvangt, deze ook doorgeven. Deze zegen is van eeuwige duur. Zij is dus voor de eeuwigheid en kan meerdere keren ontvangen worden.

Deze zegen kan ook gegeven worden, in stilte, aan een aanwezige persoon die onwetend is, bijvoorbeeld een ongelovige. Allerlei soorten genaden zullen dan deze mensen ten deel vallen: vrede, vreugde, bekering,... De gezegende persoon is er zich niet van bewust en kan hem dus ook niet doorgeven.

De zegen kan ook gegeven worden vanop afstand, aan de telefoon of aan personen gestuurd worden. Ook deze zegen kan niet worden doorgegeven.

Zr. Emmanuel zegt dat, als Onze-Lieve-Vrouw spreekt van schepselen, dit ook de dieren inhoudt. Vroeger zegenden de boeren steeds hun kudde en hun velden.

In de geest van de Bijbel wordt deze Moederlijke zegen rijker naar mate men hem doorgeeft, want: "Aan wie geeft, zal nog meer gegeven worden", zegt Jezus.

De formule

De zegen is geen magische formule. Onze-Lieve-Vrouw heeft geen bepaalde formule gebruikt. De tekst die wij hierboven geven, dient gewoon om u te helpen. Hetgeen belangrijk is, zijn het geloof en de liefde van de persoon die hem doorgeeft. Maar de zegen doorgegeven door een priester is belangrijker en krachtiger. Wij bemerken dat de zegen van Maria tot een snel, zelfs onmiddellijk resultaat leidt.

Meer informatie

Wil je meer weten over de Bijzondere en Moederlijke zegen van Maria, lees dan het boek van Zr. Emmanuel "Medjugorje, de Triomf van het Hart, de jaren '90".

Zr. Emmanuel vertelt over de zegen op:

  • pagina 37 - De schapen van Tetka
  • pagina 65 - Genezen na de Moederlijke zegen
  • pagina 96 - Een satanist op de Krizevac
  • pagina 118 - De terrasjes aan het Como-meer

Bedevaart.net

De informatie op deze site wil een goede aanzet geven voor wie op pelgrimstocht wilt gaan naar een stukje hemel op aarde... Een hulp voor wie op bezoek wilt gaan bij onze Hemelse Moeder! Wij willen je graag op weg helpen met een schat aan praktische informatie en nuttige weetjes. Heb je na het lezen van deze website toch nog vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Ontvang de boodschappen per e-mail

Krijg steeds de nieuwe boodschappen per e-mail toegestuurd. Uw gegevens worden nooit gedeeld met derden.

© 2024 Bedevaart.net