Verschijningen

Heiligdom

Religieus leven

Bidden

Op bedevaart

Multimedia

Nieuws

Over ons

Boodschappen op de 25ste van de maand door Onze-Lieve-Vrouw gegeven aan Marija Pavlovic-Lunetti

Boodschap van 25 juni 2024

"Lieve kinderen! Ik verheug mij met jullie en ik dank God die mij heeft toegestaan bij jullie te zijn, jullie te leiden en jullie te beminnen. Kindertjes, de vrede is in gevaar en het gezin wordt aangevallen. Ik roep jullie op, kindertjes, om terug te keren naar het gebed in het gezin. Leg de Heilige Schrift op een zichtbare plaats en lees ze elke dag. Heb God boven alles lief, opdat het jullie goed moge gaan op aarde. Dank dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven."

Boodschap van 25 mei 2024

"Lieve kinderen! In deze tijd van genade roep ik jullie op tot gebed met het hart. Kindertjes, vorm gebedsgroepen waar jullie elkaar aanmoedigen om het goede te doen en te groeien in vreugde. Kindertjes, jullie zijn nog ver weg. Bekeer jullie daarom opnieuw en kies de weg van heiligheid en hoop, zodat God je vrede in overvloed kan geven. Dank dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven."

Boodschap van 25 april 2024

"Lieve kinderen! Ik ben bij jullie om jullie te vertellen dat ik van jullie hou en jullie tot gebed aan te moedigen, want Satan is sterk en zijn kracht wordt elke dag sterker door hen die voor dood en haat hebben gekozen. Jullie, kindertjes, wees gebed en mijn uitgestrekte handen van liefde voor allen die in duisternis verkeren en het licht van onze God zoeken. Dank dat jullie gehoor hebben gegeven aan mijn oproep."

Boodschap van 25 maart 2024

"Lieve kinderen! Bid in deze tijd van genade met mij dat het goede in jullie en om jullie heen mag zegevieren. Bid, kindertjes, op een bijzondere manier verenigd met Jezus op zijn kruisweg. Neem in jullie gebeden deze mensheid op die zonder God en zonder Zijn liefde ronddoolt. Wees gebed, wees licht en wees getuigen voor allen die jullie ontmoeten, kindertjes, opdat de barmhartige God jullie barmhartigheid moge betonen. Dank dat jullie gehoor hebben gegeven aan mijn oproep."

Boodschap van 25 februari 2024

"Lieve kinderen! Bid en vernieuw jullie hart, zodat het goede dat jullie hebben gezaaid de vrucht van vreugde en eenheid met God draagt. Het onkruid heeft vele harten overwoekerd en zij zijn onvruchtbaar geworden; mogen jullie daarom, kindertjes, licht, liefde en mijn uitgestrekte handen zijn in deze wereld die verlangt naar God die liefde is. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

Boodschap van 25 januari 2024

"Lieve kinderen! Moge deze tijd een tijd van gebed zijn."

Kerstboodschap van 25 december 2023

"Lieve kinderen! Ik breng mijn Zoon Jezus tot bij jullie, om jullie harten met vrede te vullen, want Hij is vrede. Kindertjes, zoek Jezus in de stilte van je hart, opdat Hij er opnieuw geboren wordt. De wereld heeft Jezus nodig, zoek Hem daarom door het gebed, kindertjes, want Hij schenkt zich dagelijks aan ieder van jullie." Volgens de zienster Marija kwam Onze-Lieve-Vrouw vandaag in feestelijke kleding en met de kleine Jezus in haar armen. Jezus strekte zijn hand in een zegengebaar uit, terwijl Onze-Lieve-Vrouw in het Aramees over hen bad.

Boodschap van 25 november 2023

"Lieve kinderen! Moge deze tijd doorweven zijn met gebed voor vrede en goede werken, zodat de vreugde van het wachten op de Koning van de Vrede voelbaar wordt in je harten, gezinnen en in een wereld die geen hoop heeft. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

Boodschap van 25 oktober 2023

"Lieve kinderen! De winden van het kwaad, de haat en de tweedracht waaien over de aarde om levens te verwoesten. Daarom heeft de Allerhoogste mij naar jullie gezonden, om jullie te leiden naar de weg van de vrede en de eenheid met God en de mensen. Jullie, kindertjes, zijn mijn uitgestrekte handen: bid, vast en breng offers voor de vrede, de schat waarnaar ieder hart hunkert. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

Boodschap van 25 september 2023

"Lieve kinderen! Ik roep jullie op tot een krachtig gebed. Het modernisme wil je gedachten binnendringen en je beroven van de vreugde van het gebed en de ontmoeting met Jezus. Daarom, mijn kindertjes, hernieuw het gebed in jullie gezinnen, zodat mijn moederlijk hart even vreugdevol mag zijn als in de eerste dagen, toen ik jullie uitkoos en dag en nacht gebed weerklonk, en de hemel niet zweeg, maar deze plaats van genade overvloedig vrede en zegen schonk. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

Boodschap van 25 augustus 2023

"Lieve kinderen! In deze tijd van genade roep ik jullie op tot het gebed met het hart. Moge jullie hart, kindertjes, opgeheven zijn in gebed naar de hemel, zodat jullie hart de God van liefde mag voelen die jullie geneest en jullie liefheeft met een onmetelijke liefde. Daarom ben ik bij jullie, om jullie te leiden op de weg van de bekering van het hart. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

Boodschap van 25 juli 2023

"Lieve kinderen! In deze tijd van genade, waarin de Allerhoogste mij naar jullie zendt om jullie lief te hebben en jullie te leiden op de weg van bekering, draag je gebeden en offers op voor allen die ver weg zijn en Gods liefde niet hebben leren kennen. Jullie, kindertjes, wees getuigen van de liefde en de vrede voor alle harten zonder vrede. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

Boodschap van 25 juni 2023

"Lieve kinderen! De Allerhoogste staat mij toe onder jullie te zijn, om voor jullie te bidden, om een moeder en toevlucht voor jullie te zijn. Kindertjes, ik roep jullie op: keer terug tot God en het gebed, en God zal jullie overvloedig zegenen. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

Boodschap van 25 mei 2023

"Lieve kinderen! Ik roep jullie op om de natuur in te gaan en te bidden, zodat de Allerhoogste tot je hart moge spreken en jullie de kracht van de Heilige Geest mogen voelen om te getuigen van de liefde die God voor elk schepsel heeft. Ik ben bij jullie en spreek voor jullie ten beste. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

Boodschap van 25 april 2023

"Lieve kinderen! Ik roep jullie allemaal op om dragers te zijn van de vrede en vreugde van de verrezen Jezus voor al diegenen die ver van het gebed verwijderd zijn; opdat de liefde van Jezus hen door jullie leven moge transformeren tot een nieuw leven van bekering en heiligheid. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

Boodschap van 25 maart 2023

"Lieve kinderen, moge deze tijd voor jullie een tijd van gebed zijn."

Boodschap van 25 februari 2023

"Lieve kinderen! Bekeer jullie en bekleed je met boetekleding en zoek in persoonlijk en diep gebed, in alle nederigheid, vrede bij de Allerhoogste. In deze tijd van genade wil Satan jullie verleiden; maar jullie, kindertjes, kijk naar mijn Zoon en volg Hem naar Golgotha in verzaking en vasten. Ik ben bij jullie omdat de Allerhoogste mij toestaat jullie lief te hebben en jullie te leiden naar de vreugde van het hart, in het geloof dat groeit voor allen die God boven alles liefhebben. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

Boodschap van 25 januari 2023

"Lieve kinderen! Bid met mij voor vrede, want Satan wil oorlog en haat in de harten en tussen naties. Bid daarom en offer je dagen op met vasten en boetedoening, zodat God je vrede mag geven. De toekomst bevindt zich op een tweesprong, omdat de moderne mens God niet wil. Daarom stevent de mensheid af op de ondergang. Jullie, kindertjes, zijn mijn hoop. Bid met mij, opdat gerealiseerd moge worden wat ik in Fatima begon en hier. Bid en getuig van vrede in je omgeving en wees mensen van vrede. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

Kerstboodschap van 25 december 2022

"Lieve kinderen! Vandaag draag ik mijn Zoon Jezus tot bij jullie, opdat jullie Zijn vrede mogen zijn en een weerspiegeling van de opgewektheid en vreugde van de hemel. Bid, kindertjes, dat jullie ontvankelijk zijn om de vrede te ontvangen, want veel harten zijn gesloten voor de roep van het licht dat de harten verandert. Ik ben bij jullie en bid dat jullie je openstellen om de Koning van de Vrede te ontvangen, die jullie harten vervult met warmte en zegen. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

Boodschap van 25 november 2022

"Lieve kinderen! De Allerhoogste heeft mij naar jullie gezonden om jullie het gebed te leren. Gebed opent de harten en geeft hoop, en het geloof wordt geboren en versterkt. Mijn lieve kinderen, met liefde roep ik jullie op: keer terug tot God, want God is liefde en jullie hoop. Jullie hebben geen toekomst als jullie niet voor God kiezen; en het is juist om jullie te leiden dat ik bij jullie ben, opdat jullie zouden kiezen voor bekering en leven, en niet voor de dood. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

Boodschap van 25 oktober 2022

"Lieve kinderen! De Allerhoogste staat mij toe om bij jullie te zijn, en vreugde voor jullie te zijn en een weg van hoop, omdat de mensheid heeft gekozen voor de dood. De reden waarom Hij mij zond, is om jullie te blijven onderrichten dat jullie zonder God geen toekomst hebben. Wees, mijn lieve kinderen, instrumenten van liefde voor allen die de God van de liefde niet hebben leren kennen. Getuig met vreugde van je geloof en geef de hoop op een verandering van het menselijk hart niet op. Ik ben met jullie en zegen jullie met mijn moederlijke zegen. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

Bedevaart.net

De informatie op deze site wil een goede aanzet geven voor wie op pelgrimstocht wilt gaan naar een stukje hemel op aarde... Een hulp voor wie op bezoek wilt gaan bij onze Hemelse Moeder! Wij willen je graag op weg helpen met een schat aan praktische informatie en nuttige weetjes. Heb je na het lezen van deze website toch nog vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Ontvang de boodschappen per e-mail

Krijg steeds de nieuwe boodschappen per e-mail toegestuurd. Uw gegevens worden nooit gedeeld met derden.

© 2024 Bedevaart.net