Verschijningen

Heiligdom

Religieus leven

Bidden

Op bedevaart

Multimedia

Nieuws

Over ons

Boodschappen op de 25ste van de maand door Onze-Lieve-Vrouw gegeven aan Marija Pavlovic-Lunetti

Boodschap van 25 mei 2009

"Lieve kinderen, in deze tijd roep ik u allen op te bidden voor de komst van de heilige Geest over elk gedoopt schepsel, zodat de heilige Geest u mag vernieuwen en leiden op de weg van het geloofsgetuigenis – u en al wie ver van God en van Zijn liefde is. Ik ben bij u en spreek voor u ten beste bij de Allerhoogste Dank dat gij aan mijn oproep gehoor gegeven hebt."

Boodschap van 25 april 2009

"Lieve kinderen, vandaag roep ik u allen op om te bidden voor de vrede en om ervan te getuigen in uw families zodat de vrede de hoogste schat mag worden op deze vredeloze aarde. Ik ben uw Koningin van de Vrede en uw moeder. Ik verlang u te leiden op de weg naar de vrede, die enkel van God komt. Daarom, bid, bid, bid. Dank dat gij aan mijn oproep gehoor gegeven hebt."

Boodschap van 25 maart 2009

"Lieve kinderen, in deze lentetijd waarin alles ontwaakt uit de winterslaap moeten ook jullie zielen ontwaken door het gebed, opdat ze gereed zouden zijn om het licht van de Verrezen Jezus te ontvangen. Kindertjes, moge Hij jullie dichter tot Zijn Hart brengen zodat jullie zich open zouden stellen voor het eeuwig Leven. Ik bid voor jullie en spreek ten beste bij de Allerhoogste voor jullie oprechte bekering. Dank dat gij aan mijn oproep gehoor gegeven hebt."

Boodschap van 25 februari 2009

"Lieve kinderen, in deze tijd van ontzegging, gebed en boete, nodig ik u opnieuw uit: ga je zonden belijden opdat de genade jullie harten kan openen, en sta toe dat ze jullie verandert. Bekeer je, kindertjes, stel je open voor God en Zijn plan met ieder van jullie. Dank dat gij aan mijn oproep gehoor gegeven hebt."

Boodschap van 25 januari 2009

"Lieve kinderen, ook vandaag nodig ik u uit te bidden. Moge het gebed voor u als een zaadje zijn dat u in mijn hart legt en dat Ik voor u aan mijn Zoon Jezus zal geven, voor de redding van uw zielen. Kindertjes, Ik verlang dat elk van u verliefd wordt op het eeuwige leven dat uw toekomst is, en dat alle wereldse zaken u helpen om dichter te komen bij de Schepper Gods. Ik ben reeds zo lang bij u omdat ge op de verkeerde weg zijt. Alleen met mijn hulp, kindertjes, zult ge uw ogen openen. Velen onder u begrijpen, door mijn boodschappen te beleven, dat ze op de weg van heiligheid zijn, die leidt naar de eeuwigheid. Dank dat gij aan mijn oproep gehoor gegeven hebt."

Kerstboodschap van 25 december 2008

"Lieve kinderen, jullie rennen, werken, vergaderen,… maar zonder zegen. Jullie bidden niet! Vandaag roep ik u op om stil te staan bij de kribbe en je te bezinnen over Jezus, Die ik u ook vandaag weer geef om u te zegenen en u te helpen begrijpen dat je zonder Hem geen toekomst hebt. Daarom, mijn lieve kindertjes, leg uw leven in de handen van Jezus, zodat Hij u kan leiden en kan beschermen tegen elk kwaad. Dank dat gij aan mijn oproep gehoor gegeven hebt."

Boodschap van 25 november 2008

"Lieve kinderen, ook vandaag, in deze tijd van genade, nodig ik u uit te bidden, opdat de kleine Jezus zou geboren worden in uw hart. Moge Hij, die de Vrede zelf is, door u de vrede geven aan de ganse wereld. Daarom, kindertjes, bidt zonder ophouden voor deze rusteloze wereld zonder hoop, om voor iedereen getuigen te worden van de vrede. Moge de hoop in uw harten beginnen stromen als een rivier van genade. Dank dat gij aan mijn oproep gehoor gegeven hebt."

Boodschap van 25 oktober 2008

"Lieve kinderen, op bijzondere wijze roep ik u allen op te bidden voor mijn intenties zodat u, door uw gebed, Satans plan met de wereld zou stoppen, een wereld die met de dag verder van God verwijderd is, die zichzelf in de plaats van God stelt en en die alles vernietigt wat mooi en goed is in de ziel van ieder van u. Daarom, lieve kinderen, neem de wapens op van gebed en vasten zodat u zich bewust kunt zijn hoeveel God van u houdt en Gods wil kunt uitvoeren. Dank dat gij aan mijn oproep gehoor gegeven hebt."

Boodschap van 25 september 2008

"Lieve kinderen, moge uw leven nogmaals een beslissing zijn voor de vrede. Wees vreugdevolle dragers van vrede en vergeet niet dat gij leeft in een tijd van genade waarin God u, door mijn aanwezigheid, grote genaden geeft. Sluit uzelf niet, kindertjes, maar maak een goed gebruik van deze tijd en zoek de gave van vrede en liefde voor uw leven, zodat gij getuige kunt worden voor de anderen. Ik zegen u met mijn Moederlijke zegen. Dank dat gij aan mijn oproep gehoor gegeven hebt."

Boodschap van 25 augustus 2008

"Lieve kinderen, ook vandaag roep ik u op tot persoonlijke bekering. Jullie zijn diegenen die zich zullen bekeren en met hun leven getuigenis zullen afleggen, beminnen, vergeven en de vreugde van de Verrezene in de wereld brengen, waar mijn Zoon gestorven is en waar de mensen geen behoefte voelen Hem te zoeken en Hem in hun leven te ontdekken. Aanbidden jullie Hem, en moge jullie hoop, de hoop zijn voor de harten die Jezus nog niet kennen. Dank dat jullie mijn oproep beantwoorden."

Boodschap van 25 juli 2008

"Lieve kinderen, in deze tijd waarin jullie denken aan lichamelijke rust, roep Ik jullie op tot bekering. Bid en werk zodat uw hart hunkert naar God de Schepper die de ware Rust is voor uw ziel en uw lichaam. Moge Hij u Zijn Gelaat tonen en u Zijn Vrede schenken. Ik ben bij u en spreek voor elk van u ten beste bij God. Dank dat jullie mijn oproep beantwoorden."

Verjaardagsboodschap van 25 juni 2008

"Lieve kinderen, ook vandaag, met diepe vreugde in mijn hart, roep ik u op om mij te volgen en te luisteren naar mijn boodschappen. Wees vreugdevolle verspreiders van vrede en liefde in deze vredeloze wereld. Ik ben bij u en Ik zegen u allen met mijn Zoon Jezus, de Koning van de Vrede. Dank dat jullie mijn oproep beantwoorden."

Boodschap van 25 mei 2008

"Lieve kinderen, in deze tijd van genade, waarin God me toestaat bij u te zijn, roep ik u, kindertjes, opnieuw op tot bekering. Werk heel bijzonder aan de redding van de wereld, nu ik bij u ben. God is barmhartig en schenkt bijzondere genades. Daarom, zoek deze door het gebed. Ik ben bij u en laat u niet in de steek. Dank dat jullie mijn oproep beantwoorden."

Boodschap van 25 april 2008

"Lieve kinderen, Ook vandaag roep ik jullie allen op om te groeien in Gods liefde, zoals een bloem die de warme lentestralen voelt. Zo zullen ook jullie, kindertjes, groeien in Gods liefde en deze uitdragen naar hen die ver van God verwijderd zijn. Zoek Gods wil en wees goed voor hen die door God op jouw weg werden gezet, wees licht en vreugde. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden."

Bedevaart.net

De informatie op deze site wil een goede aanzet geven voor wie op pelgrimstocht wilt gaan naar een stukje hemel op aarde... Een hulp voor wie op bezoek wilt gaan bij onze Hemelse Moeder! Wij willen je graag op weg helpen met een schat aan praktische informatie en nuttige weetjes. Heb je na het lezen van deze website toch nog vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Ontvang de boodschappen per e-mail

Krijg steeds de nieuwe boodschappen per e-mail toegestuurd. Uw gegevens worden nooit gedeeld met derden.

© 2024 Bedevaart.net