Verschijningen

Heiligdom

Religieus leven

Bidden

Op bedevaart

Multimedia

Nieuws

Over ons

De zieners - Ivan, Ivanka, Jakov, Marija, Mirjana,Vicka

Drie van de zes zieners krijgen nog steeds dagelijkse Verschijningen: Vicka, Marija en Ivan. Aan de anderen verschijnt Onze-Lieve-Vrouw één tot enkele keren per jaar. De maandelijkse boodschap van de 25ste wordt gegeven aan Marija en gaat langs haar de wereld rond.

Vicka Ivankovic-Mijatovic

Vicka Ivankovic
Vicka Ivankovic
Vicka Ivankovic
Vicka Ivankovic

Werd geboren op 3 september 1964 in Bijakovici, Medjugorje. Krijgt nog steeds dagelijkse verschijningen. Onze-Lieve-Vrouw openbaarde haar negen geheimen. Vicka is gehuwd, heeft twee kinderen en woont in Krehin Gradac, nabij Medjugorje. De gebedsintentie die Onze-Lieve-Vrouw haar toevertrouwde is te bidden voor de zieken.

Marija Pavlovic-Lunetti

Marija Pavlovic-Lunetti
Marija Pavlovic-Lunetti
Marija Pavlovic-Lunetti
Marija Pavlovic-Lunetti

Werd geboren op 1 april 1965 in Bijakovici, Medjugorje. Krijgt nog steeds dagelijkse verschijningen. Langs haar maakt Onze-Lieve Vrouw elke maand de Boodschap bekend aan de parochie en de wereld. Van 1 maart 1984 tot 8 januari 1987 werd er elke donderdag een Boodschap gegeven. Sinds januari 1987 komt elke maand op de 25ste de Boodschap. Onze-Lieve-Vrouw openbaarde haar negen geheimen. Marija is gehuwd, heeft 4 kinderen en woont met haar in gezin in Italië en in Medjugorje. De gebedsintentie die Onze-Lieve-Vrouw haar toevertrouwde is te bidden voor de zielen in het Vagevuur.

Mirjana Dragicevic-Soldo

Mirjana Dragicevic-Soldo
Mirjana Dragicevic-Soldo
Mirjana Dragicevic-Soldo
Mirjana Dragicevic-Soldo

Werd geboren op 18 maart 1965 in Sarajevo. Zij had dagelijks verschijningen tot 25 december 1982. Toen heeft de Moeder Gods haar het tiende en laatste geheim toevertrouwd en gezegd dat ook zij voor de rest van haar leven één maal per jaar een verschijning zou krijgen, namelijk op 18 maart, haar verjaardag. Sinds 2 augustus 1987 verscheen Maria iedere tweede van de maand aan Mirjana. Tijdens de jaarlijkse verschijningen van Maria aan Mirjana op 18 maart 2020 heeft Onze-Lieve-Vrouw verklaard dat haar maandelijkse verschijningen zouden stoppen. Mirjana is gehuwd, heeft 2 kinderen en woont in Medjugorje. De gebedsintentie die Onze-Lieve-Vrouw haar toevertrouwde is te bidden voor de ongelovigen, zij die Gods liefde nog niet kennen.

Jakov Colo

Jakov Colo
Jakov Colo
Jakov Colo
Jakov Colo

Werd geboren op 6 maart 1971 in Sarajevo. Kreeg dagelijkse verschijningen van 25 juni 1981 tot 12 september 1998, toen de Moeder Gods hem het tiende en laatste geheim toevertrouwde en hem zei dat hij voor de rest van zijn leven één maal per jaar een verschijning zou krijgen, namelijk met Kerstmis. Jakov is gehuwd, heeft drie kinderen en woont met zijn gezin in Medjugorje. De gebedsintentie die Onze-Lieve-Vrouw hem toevertrouwde is te bidden voor de zieken.

Ivan Dragicevic

Ivan Dragicevic
Ivan Dragicevic
Ivan Dragicevic
Ivan Dragicevic

Werd geboren op 25 mei 1965 in Bijakovici, Medjugorje. Krijgt nog steeds dagelijkse verschijningen. Onze-Lieve-Vrouw openbaarde hem negen geheimen. Ivan is gehuwd, vader van drie kinderen en verdeelt zijn tijd over Medjugorje en een woonst in de Verenigde Staten. De gebedsintentie die Onze-Lieve-Vrouw hem toevertrouwde is te bidden voor de jongeren en de priesters.

Ivanka Ivankovic-Elez

Ivanka Ivankovic-Elez
Ivanka Ivankovic-Elez
Ivanka Ivankovic-Elez
Ivanka Ivankovic-Elez

Werd geboren op 21 juni 1966 in Bijakovici, Medjugorje. Zij was de eerste die Maria zag. Ze had dagelijkse verschijningen tot 7 mei 1985, toen de Moeder Gods haar het tiende en laatste geheim toevertrouwde en haar zei dat zij voor de rest van haar leven één maal per jaar een verschijning zou krijgen, namelijk op 25 juni, de verjaardag van de eerste verschijning. Ivanka is gehuwd, moeder van drie kinderen en woont met haar gezin in Medjugorje. De gebedsintentie die Onze-Lieve-Vrouw haar toevertrouwde is te bidden voor gezinnen.

Inspraak in het hart - Jelena en Marijana

Jelena en Marijana zijn geen ziensters maar hebben, als aanvulling op de boodschappen aan de zes zieners, inspraken gekregen van Onze-Lieve-Vrouw in hun hart en geweten.

Jelena Vasilj-Valente

Jelena Vasilj-Valente
Jelena Vasilj-Valente
Jelena Vasilj-Valente
Jelena Vasilj-Valente

Toen de Verschijningen startten was Jelena 11 jaar. Zij vroeg aan Onze-Lieve-Vrouw de genade om Haar ook te mogen zien. De Hemelmoeder vertelde Jelena dat ze Haar niet zou zien zoals de andere zes deden, maar dat ze Haar stem zou horen in haar geweten en dat ze visioenen zou ontvangen van Haar en Jezus. Jelena woont tegenwoordig in Italië, is gehuwd met Massimiliano Valente en moeder van vier kinderen. Toen op 9 mei 2003 hun eerste kind geboren werd, noemden ze hem Johannes Paulus.

Marijana Vasilj-Juricic

Marijana Vasilj-Juricic
Marijana Vasilj-Juricic
Marijana Vasilj-Juricic
Marijana Vasilj-Juricic

Marijana is geboren op 5 oktober 1971 en hoorde op haar elfde verjaardag Onze-Lieve-Vrouw voor het eerst spreken in haar hart. Marijana heeft net als Jelena voor verpleegster gestudeerd, is gehuwd met Dinko Juricic en moeder van twee kinderen. Ze woont met haar gezin in Citluk maar komt nog vaak naar Medjugorje om er getuigenis af te leggen.

Ontstaan van de gebedsgroep

Zowel Jelena als Marijana waren de instrumenten waarlangs Onze-Lieve-Vrouw een gebedsgroep leidde die Zij zelf stichtte in 1982. Daarvoor bracht Ze een aantal jongeren bijeen onder de leiding van Marija en Ivan, samen met Jelena en Marija die toen nog maar 12 jaar oud waren. Onze-Lieve-Vrouw gaf duidelijke aanwijzingen die de groep leidden op de weg naar heiligheid. Zieners Marija en Ivan kregen deze aanwijzingen tijdens hun nachtelijke Verschijningen op de berg, terwijl Jelena en Marijana tijdens de gebedsbijeenkomsten bij Jelena thuis, duidelijke instructies ontvingen in hun hart.

Onze-Lieve-Vrouw gaf hen de namen van de jongeren die deel zouden uitmaken van de groep, wat evenwel niet betekende dat de anderen uitgesloten waren. Zij gaf hen de volgende boodschap:
"Lieve kindertjes, het doel van de gebedsgroep is niet het bidden, maar de liefde! Het gebed is het middel om tot liefde te komen."

Op 16 juni 1983 dicteerde Onze-Lieve-Vrouw aan Jelena de regels voor de gebedsgroep:

1) Zie af van alle passies en ongeordende verlangens. Vermijd televisie -in het bijzonder kwaadwillige programma's, het overdreven sporten, het onredelijk genot van eten en drinken, alcohol, tabak, enz…

2) Geef jezelf over aan God zonder de minste terughoudendheid.

3) Verban beslist elke angst. Wie zichzelf overgeeft aan God, heeft geen plaats meer in zijn hart voor angst. Moeilijkheden zullen blijven bestaan, ze dienen om te komen tot geestelijke groei, tot meerdere eer en glorie van God.

4) Bemin je vijanden. Sluit in je hart gevoelens uit van haat, verbittering, vooroordelen. Bid voor je vijanden en smeek om Gods zegen over hen.

5) Vast tweemaal per week op water en brood. Kom minstens één keer per week naar de gebedsgroep.

6) Besteed minstens drie uur per dag aan gebed waarvan een half uur 's ochtends en een half uur 's avonds. De H. Mis en het rozenkransgebed zitten vervat in deze drie uur. Voorzie deze gebedsmomenten in je dagelijkse agenda en ontvang zoveel als mogelijk de H. Communie. Bid met diepe ingetogenheid; kijk niet voortdurend naar je uurwerk maar laat je leiden door Gods genade.

7) Maak je niet teveel zorgen over wat er in de wereld gebeurt, maar vertrouw dit allemaal in gebed toe aan de Vader in de Hemel. Wanneer men drukbezet is, kan men niet bidden omdat de innerlijke rust ontbreekt. Als men streeft naar Goddelijke waarden zal God ook helpen bij de noden hier op aarde.

8) Zij die naar school gaan of naar het werk, moeten een half uur in de ochtend bidden en een half uur 's avonds, en zo mogelijk de H. Mis bijwonen. Het is belangrijk de geest van gebed verder te zetten tijdens het werk, om als het ware gebed en werk te laten samengaan.

9) Wees voorzichtig omdat de duivel elkeen wilt bekoren die besloten heeft zich aan God toe te wijden. Hij zal hen ingeven dat ze teveel bidden, teveel vasten, dat ze moeten zijn zoals de andere mensen en wat meer plezier moeten maken. Zorg ervoor dat men niet luistert of gehoorzaamt daaraan! Men moet alleen luisteren naar de stem van de Hemelmoeder! Wanneer men sterker wordt in het geloof, zal de duivel hen niet meer kunnen bekoren.

10) Bid zeer veel voor de Bisschop en voor de verantwoordelijken in de Kerk. Minstens de helft van alle gebeden moet aan deze intentie opgedragen worden.

Bedevaart.net

De informatie op deze site wil een goede aanzet geven voor wie op pelgrimstocht wilt gaan naar een stukje hemel op aarde... Een hulp voor wie op bezoek wilt gaan bij onze Hemelse Moeder! Wij willen je graag op weg helpen met een schat aan praktische informatie en nuttige weetjes. Heb je na het lezen van deze website toch nog vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Ontvang de boodschappen per e-mail

Krijg steeds de nieuwe boodschappen per e-mail toegestuurd. Uw gegevens worden nooit gedeeld met derden.

© 2024 Bedevaart.net