Verschijningen

Heiligdom

Religieus leven

Bidden

Op bedevaart

Multimedia

Nieuws

Over ons

Medjugorje nieuwsoverzicht

Programma 32ste jongerenfestival

Van zondag 1 augustus tot en met vrijdag 6 augustus vindt in Medjugorje het 32ste jongerenfestival plaats. Het thema van dit jaar is "Wat voor goeds moet ik doen?" (Mt. 19, 16). Het gehele jongerenfestival is te volgen via de livestreams op onze multimediapagina.

Hieronder het volledige programma:

Zondag 01/08

 • 18u: Rozenkrans
 • 19u: Plechtige opening van het jongerenfestival en H.Mis
 • 21u - 22u: Aanbidding van het allerheiligste Sacrament

Maandag 02/08

 • 6u - 6u40: Rozenkrans op de verschijningsberg bij het beeld van Onze-Lieve-Vrouw
 • 10u: Gebed, catechese, getuigenissen
 • 12u: Angelus
 • Middagpauze
 • 17u: Getuigenissen
 • 18u: Rozenkrans
 • 19u: Heilige Mis
 • 20u30 - 21u30: Kruisverering met kaarsen

Dinsdag 03/08

 • 10u: Gebed, catechese, getuigenissen
 • 12u: Angelus
 • Middagpauze
 • 17u: Getuigenissen
 • 18u: Rozenkrans
 • 19u: Heilige Mis
 • 20u30 - 21u30: Mariaprocessie en aanbidding van het allerheiligste Sacrament

Woensdag 04/08

 • 10u: Gebed, catechese, getuigenissen
 • 12u: Angelus
 • Middagpauze
 • 17u: Getuigenissen
 • 18u: Rozenkrans
 • 19u: Heilige Mis
 • 21u15: Theater en musical show van het Cenacolo

Donderdag 05/08

 • 6u - 6u40: Rozenkrans op de verschijningsberg bij het beeld van Onze-Lieve-Vrouw
 • 10u: Gebed, catechese, getuigenissen
 • 12u: Angelus
 • Middagpauze
 • 17u: Getuigenissen
 • 18u: Rozenkrans
 • 19u: Heilige Mis
 • 20u30 - 21u30: Aanbidding van het allerheiligste Sacrament
 • 21u30 - 22u30: Singing farewell

Vrijdag 06/08

 • 5u: H.Mis op de kruisberg

Getuigenissen van zieners Marija en Jakov

Enkele weken geleden organiseerde de parochie van Medjugorje een online conferentie omtrent de vruchten van Medjugorje in Spaanssprekende landen. Tijdens deze uitzending werd tijd gemaakt voor tal van getuigenissen, zo ook van twee van de zieners. Marija Pavlović-Lunetti en Jakov Čolo spraken onder meer over de verschijningen en wat Maria van ons verwacht. U kan beide getuigenissen hieronder in het Engels herbekijken:

Veertigste verjaardag van de verschijningen

Vandaag, 25 juni, wordt de veertigste verjaardag van de verschijningen in Medjugorje gevierd. Het relaas van de eerste dagen kan u hier nog eens lezen. Sinds 1981 brengt Onze-Lieve-Vrouw een boodschap van hoop in Medjugorje, een oproep tot bekering. Gebed, vasten, H.Mis, Bijbel en biecht. Met deze vijf punten komt Maria reeds veertig jaar tot bij ons. Maria wijst ons naar haar Zoon, wijst ons de weg naar God. Met een dankbaar hart kijken we terug op de voorbije veertig jaar, en leggen we de toekomst vol vertrouwen in de handen van God.

Een leuke kijk op Medjugorje doorheen de jaren kan u vinden op dit Instagram-account.

Voorbereidingen op de veertigste verjaardag van de verschijningen

In Medjugorje zijn de voorbereidingen op de veertigste verjaardag van de verschijningen in volle gang. De parochianen zijn al het hele jaar in de weer om deze mooie gebeurtenis gepast te vieren. Enkelen van hen zijn vorig jaar, exact 365 dagen voor de veertigste verjaardag, begonnen met iedere ochtend de Verschijningsberg te beklimmen. Vanuit de parochie van Čitluk is er dan weer een initiatief ontstaan om een noveen voor negen zondagen te bidden, die zou eindigen op de vooravond van de verschijningen.

Het beeld van Onze-Lieve-Vrouw op de verschijningsberg
Het beeld van Onze-Lieve-Vrouw op de verschijningsberg
Het beeld van Onze-Lieve-Vrouw op de verschijningsberg
Het beeld van Onze-Lieve-Vrouw op de verschijningsberg

Jaarlijks vindt op 24 juni, het hoogfeest van de geboorte van Johannes de Doper, ook de vredeswandeling plaats. Vanuit Humac wordt er richting het heiligdom in Medjugorje gewandeld, zo’n 15km. Tijdens deze tocht wordt er gebeden voor vrede en voor de intenties van Onze-Lieve-Vrouw.

Op de verjaardag zelf, 25 juni, wordt een speciaal programma uitgezonden, dat te volgen zal zijn via de multimediapagina van Bedevaart.net. Om 16u30 start een processie aan het beeld van Onze-Lieve-Vrouw op de Verschijningsberg, de plaats waar het allemaal begon. Vanaf deze plek, die een bron van genaden is, wordt er in processie richting de kerk gewandeld. Het is Onze-Lieve-Vrouw die ons naar Jezus leidt, dat is de boodschap die ze willen overbrengen. Maria leidt ons naar Jezus, naar de Eucharistie. Tijdens de processie wordt het Credo en de zeven Onze Vaders gebeden, gevolgd door de rozenkrans en gezang.

Tijdens het speciale programma komen er ook getuigenissen van pelgrims en priesters aan bod, alsook enkele nieuwe liederen en hymnen geschreven ter ere van de Koningin van de Vrede.

Het uitzendschema voor vrijdag 25 juni:

 • 16u00: Start uitzending met getuigenissen, muziek en meer
 • 16u30: Processie vanaf het beeld van Onze-Lieve-Vrouw op de Verschijningsberg naar de kerk
 • 18u00: Rozenkrans aan het buitenaltaar
 • 19u00: H.Mis
 • 20u00: Eucharistische aanbidding van één uur, gevolgd door de hele nacht aanbidding van het Heilig Sacrament in stilte tot 7u ‘s anderendaags

Bedevaart.net steekt in een nieuw jasje

Het Mariabeeld op het voorplein van de kerk
Het Mariabeeld op het voorplein van de kerk
Het Mariabeeld op het voorplein van de kerk
Het Mariabeeld op het voorplein van de kerk

Beste bezoeker,

Naar aanleiding van de veertigste verjaardag van de verschijningen op 25 juni hebben we bedevaart.net in een nieuw jasje gestoken. De nieuwe versie bevat een aantal nieuwigheden en verbeteringen. Zo hebben we er voor gezorgd dat de website mobielvriendelijker geworden is. Ook is het nu mogelijk om de maandelijkse boodschap rechtsreeks per mail te ontvangen. Je kan je hierop inschrijven via de module onderaan de pagina.

De indeling van de website bleef grotendeels hetzelfde. Je kan alle info terugvinden op de gebruikelijke plaatsen. De nieuwsberichten zijn nog niet volledig overgezet naar het nieuwe systeem, we trachten deze gaandeweg aan te vullen.

Mir i dobro,

Vrede en alle goeds,

Bedevaart.net

Boodschap op 18-3-2021 aan Mirjana Dragicevic

Zienster Mirjana Dragicevic-Soldo had dagelijkse Verschijningen van 24 juni 1981 tot 25 december 1982. Tijdens de laatste dagelijkse Verschijning vertelde Onze-Lieve-Vrouw haar het tiende geheim en zei dat Ze voortaan jaarlijks zou verschijnen op 18 maart, Mirjana's verjaardag.

Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende boodschap:

"Lieve kinderen,

Op moederlijke wijze roep ik jullie op om terug te keren tot de vreugde en de waarheid van het Evangelie, om terug te keren tot de liefde van mijn Zoon - want Hij wacht op jullie met open armen; dat alles wat je in het leven doet, je doet met mijn Zoon, met liefde; dat het voor jullie gezegend mag zijn; zodat jullie spiritualiteit innerlijk is en niet alleen uiterlijk.

Alleen op die manier zul je nederig, vrijgevig, vol van liefde en vreugdevol zijn; en mijn moederlijk hart zal zich met jou verblijden. Ik dank jullie."

Boodschap op 25-12-2020 aan Jakov Colo

Jakov Colo ontving op Kerstdag zijn jaarlijkse Verschijning van de Gospa. Bij zijn laatste dagelijkse Verschijning op 12 september 1998 beloofde Maria voortaan jaarlijks aan Jakov te verschijnen op Kerstmis. Zo ook dit jaar. Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende Boodschap:

"Lieve kinderen, ook vandaag is Jezus hier naast jullie, ook al denken jullie dat jullie alleen zijn en dat licht niet bestaat in je leven. Hij is hier en heeft je nooit verlaten of Zich van jou verwijderd. Het licht van zijn geboorte verlicht de wereld en je leven. Zijn Hart staat altijd voor je open om elk van je pijnen, elke beproeving, angst en nood te ontvangen. Zijn handen zijn naar je uitgestrekt om je als een vader te omarmen en je te vertellen hoe belangrijk jullie voor Hem zijn, hoezeer Hij je bemint en om zijn kinderen geeft. Kindertjes, staat je hart open voor Jezus? Hebben jullie je leven volledig in zijn handen overgegeven? Hebben jullie Jezus aanvaard als je Vader, tot wie jullie altijd kunnen naderen en bij wie jullie troost kunnen vinden en alles wat jullie nodig hebben om het ware geloof te leven. Daarom, kindertjes, geef je harten aan Jezus over en laat Hem toe om de leiding over je leven te nemen, omdat jullie enkel op die manier het heden zullen accepteren en in staat zullen zijn de wereld waarin jullie vandaag leven aan te kunnen. Met Jezus verdwijnt elke angst, lijden en pijn, omdat je hart zijn wil en alles wat op je levensweg komt, aanvaardt. Jezus zal jullie het geloof geven om alles te aanvaarden en niets zal jullie van Hem scheiden - omdat Hij je stevig bij de hand houdt en niet toelaat dat jullie je verwijderen en jezelf verliezen in moeilijke momenten - omdat Hij de Heer van je leven is geworden. Ik zegen jullie met mijn moederlijke zegen."

Boodschap op 18-3-2020 aan Mirjana Dragicevic

Zienster Mirjana Dragicevic-Soldo had dagelijkse Verschijningen van 24 juni 1981 tot 25 december 1982. Tijdens de laatste dagelijkse Verschijning vertelde Onze-Lieve-Vrouw haar het tiende geheim en zei dat Ze voortaan jaarlijks zou verschijnen op 18 maart, Mirjana's verjaardag. De Verschijning ging uitzonderlijk door bij Mirjana thuis, samen met haar familie, vanwege het coronavirus.

Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende boodschap:

"Lieve kinderen,

Mijn Zoon heeft als God altijd verder gekeken dan de tijd. Ik, Zijn moeder, zie door Hem in de tijd. Ik zie mooie en trieste dingen. Maar ik zie dat er nog steeds liefde is en dat we die moeten bekendmaken. Mijn kinderen, je kunt niet gelukkig zijn als je niet van elkaar houdt, als je niet in elke situatie en op elk moment van je leven liefde hebt. Ook ik, als moeder, kom door liefde naar je toe – om je te helpen de ware liefde te leren kennen, om mijn Zoon te leren kennen.

Dit is waarom ik je steeds opnieuw roep om des te meer te verlangen naar liefde, geloof en hoop. De enige bron waaruit je kunt drinken, is vertrouwen in God, mijn Zoon.

Mijn kinderen, kijk in momenten van onrust en verzaking alleen naar het gezicht van mijn Zoon. Je moet gewoon zijn woorden naleven en niet bang zijn! Bid en heb lief met oprechte gevoelens, met goede werken; help de wereld te veranderen en mijn hart te laten zegevieren.

Net als mijn Zoon zeg ik ook tegen jullie: heb elkaar lief, want zonder liefde is er geen redding.

Bedankt, mijn kinderen."

Boodschap op 2-3-2020 aan Mirjana Dragicevic

Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende boodschap:

"Lieve kinderen, jullie pure en oprechte liefde trekt mijn moederlijke hart aan. Jullie geloof en vertrouwen in de hemelse Vader zijn geurige rozen die jullie me aanbieden, de mooiste boeketten met rozen die zijn samengesteld uit jullie gebeden, jullie werken van barmhartigheid en van liefde.

Apostelen van mijn liefde, jij die oprecht en met een zuiver hart ernaar streeft mijn Zoon te volgen, jij die oprecht van Hem houdt, het is aan jou om te helpen en een voorbeeld te zijn voor diegenen die de liefde van mijn Zoon nog niet hebben leren kennen – maar, mijn kinderen, niet alleen met woorden, maar ook met daden en pure gevoelens waarmee je de Hemelse Vader verheerlijkt.

Apostelen van mijn liefde, het is een tijd van waakzaamheid, en ik vraag je om liefde, liefde die over niemand oordeelt, want de Hemelse Vader zal over iedereen oordelen.

Ik vraag dat je liefhebt, dat je de waarheid overbrengt; want de waarheid is oud, het is niet nieuw, het is eeuwig, het is waarheid. Het getuigt van Gods eeuwigheid. Breng het licht van mijn Zoon en verdrijf de duisternis die je steeds meer wilt grijpen. Wees niet bang. Door de genade en de liefde van mijn Zoon ben ik bij jullie. Dank jullie."

Boodschap op 2-2-2020 aan Mirjana Dragicevic

Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende boodschap:

"Lieve kinderen, door het besluit en de liefde van God, ben ik gekozen om de Moeder van God en jullie moeder te zijn. Maar ook door mijn wil en mijn onmetelijke liefde voor de hemelse Vader en door mijn volledige vertrouwen in Hem, was mijn lichaam de Kelk van de Godmens.

Ik stond in dienst van waarheid, liefde en redding, zoals Ik nu onder jullie ben om jullie, mijn kinderen, apostelen van mijn liefde, op te roepen om dragers van waarheid te zijn; om jullie op te roepen om Zijn Woorden te verspreiden, de Woorden van redding, door jullie wil en liefde voor mijn Zoon: dat jullie, door jullie daden, aan al diegenen die mijn Zoon nog niet kennen, Zijn liefde kunnen tonen.

Jullie zullen kracht vinden in de Eucharistie - mijn Zoon die jullie voedt met Zijn Lichaam en jullie versterkt met Zijn Bloed. Mijn kinderen, vouw julie handen en kijk in stilte naar het Kruis. Op deze manier zorgen jullie dat geloof kan doorgeven worden, zorgen jullie dat de waarheid kan onderscheiden worden, zorgen jullie dat liefde jullie echt leert beminnen.

Mijn kinderen, apostelen van mijn liefde, vouw jullie handen, kijk naar het Kruis. Alleen in het Kruis is redding. Dank jullie."

Boodschap op 2-1-2020 aan Mirjana Dragicevic

Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende boodschap:

"Lieve kinderen, Ik weet dat Ik aanwezig ben in jullie leven en in jullie hart. Ik voel jullie liefde, Ik hoor jullie gebeden en leid ze naar mijn Zoon. Maar mijn kinderen, met mijn moederlijke liefde wens Ik in het leven van àl mijn kinderen te zijn. Ik wil al mijn kinderen om me heen verzamelen, onder mijn moederlijke mantel. Daarom nodig Ik jullie uit en roep Ik jullie op, apostelen van mijn liefde, om me te helpen.

Mijn kinderen, mijn Zoon sprak de woorden uit van het 'Onze Vader' - Onze Vader, die overal is en in ons hart is, omdat Hij je wil leren bidden met woorden en gevoelens. Hij verlangt ernaar dat jullie altijd beter worden, dat jullie leven in genadevolle liefde die gebed is en met ontelbare opofferingen voor anderen. Mijn kinderen, geef mijn Zoon liefde voor jullie naasten, schenk woorden van troost, medeleven en daden van rechtvaardigheid aan jullie naasten. Alles wat jullie aan anderen geven, apostelen van mijn liefde, aanvaardt mijn Zoon als een geschenk. Ik ben ook bij jullie, omdat mijn Zoon verlangt dat mijn liefde als een lichtstraal jullie zielen tot leven zou wekken, dat Ik jullie zou helpen in de zoektocht naar vrede en eeuwig geluk. Daarom, mijn kinderen, heb elkaar lief, wees verenigd door mijn Zoon, wees kinderen van God die allen samen, met een volledig, open en zuiver hart, het ‘Onze Vader’ uitspreken. En wees niet bang! Dank jullie."

Boodschap op 25-12-2019 aan Jakov Colo

Jakov Colo ontving op Kerstdag zijn jaarlijkse Verschijning van de Gospa. Bij zijn laatste dagelijkse Verschijning op 12 september 1998 beloofde Maria voortaan jaarlijks aan Jakov te verschijnen op Kerstmis. Zo ook dit jaar. De Verschijning begon om 14.25 uur en duurde 9 minuten. Onze-Lieve-Vrouw verscheen met kindje Jezus op de arm en gaf de volgende Boodschap:

"Lieve kinderen, vandaag, op deze dag van genade, nodig Ik jullie op een bijzondere wijze uit om jullie harten te openen en Jezus te vragen jullie geloof te versterken. Kinderen, door gebed met het hart, geloof en daden, zullen jullie weten wat het betekent om een echt christelijk leven te leiden. Vaak, lieve kinderen, zijn jullie leven en jullie harten gevuld met duisternis, pijn en kruisen. Aarzel niet om te geloven en te vragen waarom, omdat jullie denken dat jullie alleen en verlaten zijn, maar open jullie harten, bid en geloof vast, zodat jullie hart de nabijheid van God zal voelen en dat God jullie nooit verlaat en altijd naast jullie is. Door gebed en geloof zal God elk van jullie waarom beantwoorden en al jullie pijn, duisternis en kruis in licht veranderen. Dank jullie."

Boodschap op 2-12-2019 aan Mirjana Dragicevic

Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende boodschap:

"Lieve kinderen, terwijl Ik kijk naar jou, die van mijn Zoon houdt, wordt mijn hart vervuld van tederheid. Ik zegen jullie met een moederlijke zegen. Met een moederlijke zegen, zegen Ik ook jullie herders - jullie die de woorden van mijn Zoon spreken, die met Zijn handen zegenen en die zoveel van Hem houden dat jullie klaar staan om elk offer voor Hem met vreugde te brengen. Jullie volgen Hem die de eerste Herder was, de eerste Zendeling.

Mijn kinderen, apostelen van mijn liefde, voor anderen te leven en te werken -voor al diegenen van wie jullie houden door mijn Zoon- is de vreugde en troost van het aardse leven. Als het Koninkrijk van God door gebed, liefde en opoffering in jullie hart is, dan is je leven vreugdevol en helder. Voor degenen die van mijn Zoon houden en die elkaar liefhebben door Hem zijn woorden niet nodig. Een blik volstaat om de onuitgesproken woorden en onuitgesproken gevoelens te horen. Daar waar liefde heerst, telt tijd niet meer. Wij zijn bij jullie. Mijn zoon kent jullie en houdt van jullie. Liefde is dat wat jullie tot Mij brengt en door die liefde zal Ik naar jullie toe komen en tot jullie spreken over de werken van redding. Ik verlang dat al mijn kinderen geloof hebben en mijn moederlijke liefde voelen die hen naar Jezus leidt. Daarom, jullie, mijn kinderen, waar jullie ook gaan, straal liefde en geloof uit als apostelen van liefde. Dank jullie."

Boodschap op 2-11-2019 aan Mirjana Dragicevic

Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende boodschap:

"Lieve kinderen, mijn geliefde Zoon bad en verheerlijkte altijd de Hemelse Vader. Hij zei altijd alles tegen Hem en vertrouwde op Zijn wil. Dit is wat jullie, mijn kinderen, ook zouden moeten doen, omdat de hemelse Vader altijd naar zijn kinderen luistert. Eén hart in één hart - liefde, licht en leven.

De Hemelse Vader gaf zichzelf door een menselijk gelaat en dat gelaat is het gelaat van mijn Zoon. Jullie, apostelen van mijn liefde, jullie zouden altijd het gelaat van mijn Zoon in jullie hart en in jullie gedachten moeten dragen. Jullie zouden altijd moeten denken aan Zijn liefde en Zijn offer. Jullie zouden moeten bidden om Zijn aanwezigheid altijd te voelen, want, apostelen van mijn liefde, dat is de manier waarop jullie al diegenen kunnen helpen die mijn Zoon niet kennen en die Zijn liefde nog niet kennen.

Mijn kinderen, lees het Evangelie. Er is altijd iets nieuws, het verbindt jullie met mijn Zoon die werd geboren om woorden van leven aan al mijn kinderen te brengen en om Zichzelf te offeren voor iedereen. Apostelen van mijn liefde, gedragen door de liefde voor mijn Zoon, breng liefde en vrede aan al jullie broeders. Beoordeel niemand. Houd van iedereen zoals jullie van mijn Zoon houden. Op deze manier zorgen jullie ook voor jullie ziel, en het is jullie ziel die het kostbaarste is, die werkelijk van jou is. Dank jullie."

Boodschap op 2-10-2019 aan Mirjana Dragicevic

Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende boodschap:

"Lieve kinderen, de wil en de liefde van de hemelse Vader zorgen ervoor dat Ik onder jullie ben, om - met een moederlijke liefde - je te helpen het geloof in je hart te laten groeien, zodat je het doel van het aardse leven en de grootheid van het hemelse echt kunt begrijpen. Mijn kinderen, het aardse leven is de weg naar de eeuwigheid, naar de waarheid en naar het leven - naar mijn Zoon. Ik wens je op die weg te leiden. Jullie, mijn kinderen - jullie die altijd dorsten naar meer liefde, waarheid en geloof - moeten weten dat er maar één bron is waaruit jullie kunnen drinken. Het is vertrouwen in de hemelse Vader; het is vertrouwen in Zijn liefde. Geef jezelf volledig over aan Zijn wil en wees niet bang. Alles wat het beste voor je is, alles dat je naar het eeuwige leven leidt, zal aan je worden gegeven. Je zult begrijpen dat het doel van het leven niet altijd is om te willen en te nemen, maar om lief te hebben en te geven. Je zult echte vrede en ware liefde hebben. Jullie zullen apostelen van liefde zijn. Door jullie voorbeeld zullen die kinderen die mijn Zoon en Zijn liefde niet kennen, verlangen Hem te kennen. Mijn kinderen, apostelen van mijn liefde, aanbid mijn Zoon met Mij en bovenal, houd van Hem. Probeer altijd in Zijn waarheid te leven. Dank jullie."

Boodschap op 2-09-2019 aan Mirjana Dragicevic

Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende boodschap:

"Lieve kinderen, bid! Bid de Rozenkrans elke dag - die bloemenkrans die Mij als moeder rechtstreeks verbindt met je pijnen, lijden, verlangens en verwachtingen. Apostelen van mijn liefde, Ik ben bij je door de genade en de liefde van mijn Zoon, en Ik vraag om gebeden van jou. De wereld heeft je gebeden nodig om zielen te bekeren. Open je hart met volledig vertrouwen in mijn Zoon, Hij zal er de samenvatting van Zijn woorden in schrijven, woorden die liefde zijn. Leef in een onverbrekelijke verbinding met het Allerheiligste Hart van mijn Zoon. Mijn kinderen, als moeder zeg Ik je dat het de hoogste tijd is dat je voor mijn Zoon knielt om Hem te erkennen als je God, het middelpunt van je leven. Bied Hem geschenken aan – waar Hij het meest van houdt, is liefde voor de naaste, barmhartigheid en zuivere harten. Apostelen van mijn liefde, veel van mijn kinderen erkennen mijn Zoon nog steeds niet als hun God; ze hebben Zijn liefde nog niet leren kennen. Maar jij, met je gebed uitgesproken vanuit een zuiver en open hart, door de geschenken die jij aan mijn Zoon aanbiedt, zullen zelfs de moeilijkste harten openen. Apostelen van mijn liefde, de kracht van het gebed uitgesproken vanuit het hart - een krachtig gebed vol liefde - verandert de wereld. Daarom, mijn kinderen: bid, bid, bid. Ik ben met jullie. Dank jullie."

Boodschap op 2-08-2019 aan Mirjana Dragicevic

Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende boodschap:

"Lieve kinderen, groot is de liefde van mijn Zoon. Mochten jullie de grootheid van zijn Liefde leren kennen, zouden jullie nooit ophouden Hem te aanbidden en te danken. Hij is altijd levend onder jullie in de Eucharistie, omdat de Eucharistie zijn Hart is. De Eucharistie is het hart van het geloof. Hij heeft jullie nooit verlaten. Zelfs wanneer jullie zich van Hem trachtten te verwijderden, heeft Hij jullie nooit verlaten. Daarom is mijn moederlijk hart gelukkig wanneer Ik zie hoe jullie, vervuld van liefde, terugkeren tot Hem. Wanneer Ik zie dat jullie naar Hem gaan langs de weg van bekering, liefde en hoop.

Mijn moederlijk hart weet dat, wanneer jullie erop uittrekken langs de weg van het geloof, jullie als een jonge scheut, een knop zijn. Maar door gebed en vasten zullen jullie vruchten worden, mijn bloemen, apostelen van mijn liefde. Jullie zullen dragers worden van het licht en jullie zullen de mensen om jullie heen verlichten met liefde en wijsheid.

Mijn kinderen, als moeder smeek Ik jullie: bid, overweeg en bezin. Al het mooie dat jullie overkomt, zowel pijn als vreugde, doet jullie groeien in spiritualiteit, zodat mijn Zoon kan groeien in jullie. Mijn kinderen, geef jullie zelf over aan Hem. Geloof in Hem. Vertrouw op zijn Liefde, laat Hem jullie leiden. Moge de Eucharistie de plaats zijn waar jullie ziel gevoed wordt en waarna liefde en waarheid verspreid worden en getuigenis vormen over mijn Zoon. Dank jullie."

Bedevaart.net

De informatie op deze site wil een goede aanzet geven voor wie op pelgrimstocht wilt gaan naar een stukje hemel op aarde... Een hulp voor wie op bezoek wilt gaan bij onze Hemelse Moeder! Wij willen je graag op weg helpen met een schat aan praktische informatie en nuttige weetjes. Heb je na het lezen van deze website toch nog vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Ontvang de boodschappen per e-mail

Krijg steeds de nieuwe boodschappen per e-mail toegestuurd. Uw gegevens worden nooit gedeeld met derden.

© 2021 Bedevaart.net