Verschijningen

Heiligdom

Religieus leven

Bidden

Op bedevaart

Multimedia

Nieuws

Over ons

Medjugorje nieuwsoverzicht

Boodschap op 25-12-2019 aan Jakov Colo

Jakov Colo ontving op Kerstdag zijn jaarlijkse Verschijning van de Gospa. Bij zijn laatste dagelijkse Verschijning op 12 september 1998 beloofde Maria voortaan jaarlijks aan Jakov te verschijnen op Kerstmis. Zo ook dit jaar. De Verschijning begon om 14.25 uur en duurde 9 minuten. Onze-Lieve-Vrouw verscheen met kindje Jezus op de arm en gaf de volgende Boodschap:

"Lieve kinderen, vandaag, op deze dag van genade, nodig Ik jullie op een bijzondere wijze uit om jullie harten te openen en Jezus te vragen jullie geloof te versterken. Kinderen, door gebed met het hart, geloof en daden, zullen jullie weten wat het betekent om een echt christelijk leven te leiden. Vaak, lieve kinderen, zijn jullie leven en jullie harten gevuld met duisternis, pijn en kruisen. Aarzel niet om te geloven en te vragen waarom, omdat jullie denken dat jullie alleen en verlaten zijn, maar open jullie harten, bid en geloof vast, zodat jullie hart de nabijheid van God zal voelen en dat God jullie nooit verlaat en altijd naast jullie is. Door gebed en geloof zal God elk van jullie waarom beantwoorden en al jullie pijn, duisternis en kruis in licht veranderen. Dank jullie."

Boodschap op 2-12-2019 aan Mirjana Dragicevic

Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende boodschap:

"Lieve kinderen, terwijl Ik kijk naar jou, die van mijn Zoon houdt, wordt mijn hart vervuld van tederheid. Ik zegen jullie met een moederlijke zegen. Met een moederlijke zegen, zegen Ik ook jullie herders - jullie die de woorden van mijn Zoon spreken, die met Zijn handen zegenen en die zoveel van Hem houden dat jullie klaar staan om elk offer voor Hem met vreugde te brengen. Jullie volgen Hem die de eerste Herder was, de eerste Zendeling.

Mijn kinderen, apostelen van mijn liefde, voor anderen te leven en te werken -voor al diegenen van wie jullie houden door mijn Zoon- is de vreugde en troost van het aardse leven. Als het Koninkrijk van God door gebed, liefde en opoffering in jullie hart is, dan is je leven vreugdevol en helder. Voor degenen die van mijn Zoon houden en die elkaar liefhebben door Hem zijn woorden niet nodig. Een blik volstaat om de onuitgesproken woorden en onuitgesproken gevoelens te horen. Daar waar liefde heerst, telt tijd niet meer. Wij zijn bij jullie. Mijn zoon kent jullie en houdt van jullie. Liefde is dat wat jullie tot Mij brengt en door die liefde zal Ik naar jullie toe komen en tot jullie spreken over de werken van redding. Ik verlang dat al mijn kinderen geloof hebben en mijn moederlijke liefde voelen die hen naar Jezus leidt. Daarom, jullie, mijn kinderen, waar jullie ook gaan, straal liefde en geloof uit als apostelen van liefde. Dank jullie."

Boodschap op 2-11-2019 aan Mirjana Dragicevic

Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende boodschap:

"Lieve kinderen, mijn geliefde Zoon bad en verheerlijkte altijd de Hemelse Vader. Hij zei altijd alles tegen Hem en vertrouwde op Zijn wil. Dit is wat jullie, mijn kinderen, ook zouden moeten doen, omdat de hemelse Vader altijd naar zijn kinderen luistert. Eén hart in één hart - liefde, licht en leven.

De Hemelse Vader gaf zichzelf door een menselijk gelaat en dat gelaat is het gelaat van mijn Zoon. Jullie, apostelen van mijn liefde, jullie zouden altijd het gelaat van mijn Zoon in jullie hart en in jullie gedachten moeten dragen. Jullie zouden altijd moeten denken aan Zijn liefde en Zijn offer. Jullie zouden moeten bidden om Zijn aanwezigheid altijd te voelen, want, apostelen van mijn liefde, dat is de manier waarop jullie al diegenen kunnen helpen die mijn Zoon niet kennen en die Zijn liefde nog niet kennen.

Mijn kinderen, lees het Evangelie. Er is altijd iets nieuws, het verbindt jullie met mijn Zoon die werd geboren om woorden van leven aan al mijn kinderen te brengen en om Zichzelf te offeren voor iedereen. Apostelen van mijn liefde, gedragen door de liefde voor mijn Zoon, breng liefde en vrede aan al jullie broeders. Beoordeel niemand. Houd van iedereen zoals jullie van mijn Zoon houden. Op deze manier zorgen jullie ook voor jullie ziel, en het is jullie ziel die het kostbaarste is, die werkelijk van jou is. Dank jullie."

Boodschap op 2-10-2019 aan Mirjana Dragicevic

Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende boodschap:

"Lieve kinderen, de wil en de liefde van de hemelse Vader zorgen ervoor dat Ik onder jullie ben, om - met een moederlijke liefde - je te helpen het geloof in je hart te laten groeien, zodat je het doel van het aardse leven en de grootheid van het hemelse echt kunt begrijpen. Mijn kinderen, het aardse leven is de weg naar de eeuwigheid, naar de waarheid en naar het leven - naar mijn Zoon. Ik wens je op die weg te leiden. Jullie, mijn kinderen - jullie die altijd dorsten naar meer liefde, waarheid en geloof - moeten weten dat er maar één bron is waaruit jullie kunnen drinken. Het is vertrouwen in de hemelse Vader; het is vertrouwen in Zijn liefde. Geef jezelf volledig over aan Zijn wil en wees niet bang. Alles wat het beste voor je is, alles dat je naar het eeuwige leven leidt, zal aan je worden gegeven. Je zult begrijpen dat het doel van het leven niet altijd is om te willen en te nemen, maar om lief te hebben en te geven. Je zult echte vrede en ware liefde hebben. Jullie zullen apostelen van liefde zijn. Door jullie voorbeeld zullen die kinderen die mijn Zoon en Zijn liefde niet kennen, verlangen Hem te kennen. Mijn kinderen, apostelen van mijn liefde, aanbid mijn Zoon met Mij en bovenal, houd van Hem. Probeer altijd in Zijn waarheid te leven. Dank jullie."

Boodschap op 2-09-2019 aan Mirjana Dragicevic

Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende boodschap:

"Lieve kinderen, bid! Bid de Rozenkrans elke dag - die bloemenkrans die Mij als moeder rechtstreeks verbindt met je pijnen, lijden, verlangens en verwachtingen. Apostelen van mijn liefde, Ik ben bij je door de genade en de liefde van mijn Zoon, en Ik vraag om gebeden van jou. De wereld heeft je gebeden nodig om zielen te bekeren. Open je hart met volledig vertrouwen in mijn Zoon, Hij zal er de samenvatting van Zijn woorden in schrijven, woorden die liefde zijn. Leef in een onverbrekelijke verbinding met het Allerheiligste Hart van mijn Zoon. Mijn kinderen, als moeder zeg Ik je dat het de hoogste tijd is dat je voor mijn Zoon knielt om Hem te erkennen als je God, het middelpunt van je leven. Bied Hem geschenken aan – waar Hij het meest van houdt, is liefde voor de naaste, barmhartigheid en zuivere harten. Apostelen van mijn liefde, veel van mijn kinderen erkennen mijn Zoon nog steeds niet als hun God; ze hebben Zijn liefde nog niet leren kennen. Maar jij, met je gebed uitgesproken vanuit een zuiver en open hart, door de geschenken die jij aan mijn Zoon aanbiedt, zullen zelfs de moeilijkste harten openen. Apostelen van mijn liefde, de kracht van het gebed uitgesproken vanuit het hart - een krachtig gebed vol liefde - verandert de wereld. Daarom, mijn kinderen: bid, bid, bid. Ik ben met jullie. Dank jullie."

Boodschap op 2-08-2019 aan Mirjana Dragicevic

Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende boodschap:

"Lieve kinderen, groot is de liefde van mijn Zoon. Mochten jullie de grootheid van zijn Liefde leren kennen, zouden jullie nooit ophouden Hem te aanbidden en te danken. Hij is altijd levend onder jullie in de Eucharistie, omdat de Eucharistie zijn Hart is. De Eucharistie is het hart van het geloof. Hij heeft jullie nooit verlaten. Zelfs wanneer jullie zich van Hem trachtten te verwijderden, heeft Hij jullie nooit verlaten. Daarom is mijn moederlijk hart gelukkig wanneer Ik zie hoe jullie, vervuld van liefde, terugkeren tot Hem. Wanneer Ik zie dat jullie naar Hem gaan langs de weg van bekering, liefde en hoop.

Mijn moederlijk hart weet dat, wanneer jullie erop uittrekken langs de weg van het geloof, jullie als een jonge scheut, een knop zijn. Maar door gebed en vasten zullen jullie vruchten worden, mijn bloemen, apostelen van mijn liefde. Jullie zullen dragers worden van het licht en jullie zullen de mensen om jullie heen verlichten met liefde en wijsheid.

Mijn kinderen, als moeder smeek Ik jullie: bid, overweeg en bezin. Al het mooie dat jullie overkomt, zowel pijn als vreugde, doet jullie groeien in spiritualiteit, zodat mijn Zoon kan groeien in jullie. Mijn kinderen, geef jullie zelf over aan Hem. Geloof in Hem. Vertrouw op zijn Liefde, laat Hem jullie leiden. Moge de Eucharistie de plaats zijn waar jullie ziel gevoed wordt en waarna liefde en waarheid verspreid worden en getuigenis vormen over mijn Zoon. Dank jullie."

Bedevaart.net

De informatie op deze site wil een goede aanzet geven voor wie op pelgrimstocht wilt gaan naar een stukje hemel op aarde... Een hulp voor wie op bezoek wilt gaan bij onze Hemelse Moeder! Wij willen je graag op weg helpen met een schat aan praktische informatie en nuttige weetjes. Heb je na het lezen van deze website toch nog vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Ontvang de boodschappen per e-mail

Krijg steeds de nieuwe boodschappen per e-mail toegestuurd. Uw gegevens worden nooit gedeeld met derden.

© 2024 Bedevaart.net