Verschijningen

Heiligdom

Religieus leven

Bidden

Op bedevaart

Multimedia

Nieuws

Over ons

Boodschappen op de 25ste van de maand door Onze-Lieve-Vrouw gegeven aan Marija Pavlovic-Lunetti

Kerstboodschap van 25 december 2011

"Lieve kinderen, ook vandaag draag ik mijn Zoon Jezus in mijn armen tot bij u, opdat Hij u zijn Vrede zou schenken. Bid, kindertjes, en leg getuigenis af zodat in elk hart niet de menselijke vrede, maar de onverwoestbare vrede van God mag heersen. Het is die vrede in het hart die God geeft aan allen die Hem liefhebben. Door uw doopsel bent u allen op bijzondere wijze geroepen en bemind, daarom, leg getuigenis af en bid dat u mijn uitgestoken handen kunt zijn voor een wereld die zo naar God en vrede verlangt. Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

Boodschap van 25 november 2011

"Lieve kinderen, vandaag wil ik u graag hoop en vreugde geven. Mijn lieve kinderen, alles om u heen leidt u naar aardse dingen, maar ik verlang u te leiden naar een tijd van genade, zodat u door deze tijd nog dichter bij mijn Zoon zou komen, zodat Hij u naar Zijn liefde en het eeuwige leven kan leiden, waar ieder hart naar verlangt. U, kleine kinderen, bidt en moge deze tijd een tijd van genade voor uw ziel zijn. Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

Boodschap van 25 oktober 2011

"Lieve kinderen, ik kijk naar u en in uw harten zie ik geen vreugde. Ik verlang u vandaag de vreugde van de Verrezene te schenken. Dat Hij u mag leiden en u mag omhelzen met zijn liefde en tederheid. Ik hou van u en ik bid onophoudelijk tot mijn Zoon Jezus voor uw bekering. Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

Boodschap van 25 september 2011

"Lieve kinderen, vandaag roep ik u op opdat deze tijd voor u allen een tijd van getuigenis zou zijn. U die leeft in de liefde van God en die zijn gaven hebt ervaren, getuig ervan met uw woorden en uw leven, en dat zij voor anderen vreugde en aansporing in het geloof mogen zijn. Ik ben met u en spreek onophoudelijk voor u allen ten beste bij God, dat uw geloof altijd levendig en vreugdevol mag zijn, en in de liefde van God. Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

Boodschap van 25 augustus 2011

"Lieve kinderen, vandaag roep ik u op om te bidden en te vasten voor mijn intenties omdat Satan mijn plan wilt vernietigen. Ik begon hier met deze parochie en nodigde de ganse wereld uit. Velen hebben gehoor gegeven, maar er is een enorme menigte die mijn oproep niet wilt horen, noch aanvaarden. Daarom, u die "ja" gezegd heeft, wees sterk en vastberaden. Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

Boodschap van 25 juli 2011

"Lieve kinderen, moge deze tijd voor u een tijd van gebed en stilte zijn. Gun uw lichaam en geest rust. Mogen zij in de liefde van God zijn. Sta me toe, kindertjes, om u te leiden. Open uw harten voor de Heilige Geest zodat al het goede in u mag bloesemen en vrucht dragen in honderdvoud. Begin en eindig elke dag met een gebed uit het hart. Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

Verjaardagsboodschap van 25 juni 2011

"Lieve kinderen, dank met Mij de Allerhoogste voor mijn aanwezigheid bij u. Mijn hart is verheugd om de liefde en de blijdschap te zien in het beleven van mijn boodschappen. Velen van u hebben geantwoord, maar ik wacht en ik zoek naar alle ingeslapen harten om hen te wekken uit de slaap van het ongeloof. Kindertjes, nadert nog meer tot mijn Onbevlekt Hart, zodat ik u allen naar de eeuwigheid leiden kan. Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

Boodschap van 25 mei 2011

"Lieve kinderen, mijn gebed gaat vandaag uit naar ieder van onder u die de genade zoekt van de bekering. U klopt op de deur van mijn hart, maar zonder hoop noch gebed, in zonde en zonder het Sacrament van de Verzoening met God. Laat de zonde achterwege en kies, lieve kinderen, voor de heiligheid. Alleen op die manier kan ik u helpen, uw gebeden verhoren en voor u ten beste spreken bij de Allerhoogste. Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

Boodschap van 25 april 2011

"Lieve kinderen, zoals de natuur haar mooiste kleuren van het jaar toont, zo roep ook ik u op om te getuigen met uw leven en om anderen te helpen dichter te komen bij mijn Onbevlekt Hart, zodat de liefdesvlam voor de Allerhoogste mag ontluiken in hun harten. Ik ben met u en ik bid onophoudelijk dat uw leven een weerspiegeling mag zijn van de Hemel hier op aarde. Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

Boodschap van 25 maart 2011

"Lieve kinderen, vandaag wil ik u op een bijzondere manier oproepen tot bekering. Moge er vanaf vandaag nieuw leven beginnen in uw hart. Kinderen, ik verlang ernaar uw “ja” te zien. En dat uw leven een vreugdevol beleven van Gods wil mag zijn, op elk moment van uw leven. Heel bijzonder wil ik u vandaag zegenen met mijn Moederlijke zegen van vrede, liefde en eenheid in mijn hart en in het hart van mijn Zoon Jezus. Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

Boodschap van 25 februari 2011

"Lieve kinderen, de natuur is aan het ontwaken en aan de bomen ziet men al de eerste knoppen die de mooiste bloemen en vruchten zullen voortbrengen. Ik verlang dat jullie ook, mijn lieve kinderen, werken aan jullie bekering en dat jullie diegenen zijn die getuigen met hun leven, zodat jullie voorbeeld een teken mag zijn en een stimulans voor anderen om zich te bekeren. Ik ben met jullie en voor mijn Zoon Jezus spreek ik voor jullie bekering ten beste. Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

Boodschap van 25 januari 2011

"Lieve kinderen, ook vandaag ben ik met u en kijk ik naar u en zegen u en verlies ik de hoop niet dat deze wereld zal veranderen ten goede en dat vrede zal heersen in de harten van de mensen. Vreugde zal beginnen heersen in de wereld, omdat u zich hebt opengesteld voor mijn oproep en voor Gods liefde. De Heilige Geest is een groot aantal van hen aan het veranderen, die "ja" hebben gezegd. Daarom wens Ik u te zeggen: dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

Kerstboodschap van 25 december 2010

"Lieve kinderen, vandaag verlangen ik en mijn Zoon u vreugde en vrede in overvloed te schenken, zodat elk van u een vreugdevolle drager en getuige van vrede en vreugde mag zijn op de plaatsen waar u leeft. Lieve kinderen, wees een zegen en wees vrede. Dank dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven."

Boodschap van 25 november 2010

"Lieve kinderen, ik kijk naar jou en ik zie in je hart dood zonder hoop, rusteloosheid en honger. Er is geen gebed, noch vertrouwen in God, en precies daarom staat de Almachtige mij toe om je hoop en vreugde te brengen. Stel jezelf open. Open jullie harten voor Gods genade en Hij zal jullie alles geven wat je nodig hebt en zal je harten vullen met vrede, want Hij is de vrede en jullie hoop. Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

Boodschap van 25 oktober 2010

"Lieve kinderen, moge deze tijd een tijd van gebed zijn voor u. Mijn oproep, kleine kinderen, verlangt een oproep te zijn die u de weg van bekering doet kiezen. Daarom, bid en zoek de voorspraak van alle heiligen. Dat zij voor u een voorbeeld mogen zijn, een aanzet en vreugde op weg naar het eeuwig leven. Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

Boodschap van 25 september 2010

"Lieve kinderen, vandaag ben ik met u en zegen u met mijn moederlijke zegen van vrede, en ik vraag u met aandrang om uw geloofsleven meer te beleven, omdat u nog steeds zwak- en niet nederig bent. Ik vraag u met aandrang, kleine kinderen, om minder te praten en meer te werken aan uw persoonlijke bekering zodat uw getuigenis vrucht kan dragen. En moge uw leven een ononderbroken gebed zijn. Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

Boodschap van 25 augustus 2010

"Lieve kinderen, ook vandaag wil ik u met veel vreugde opnieuw oproepen: bid, bid, bid. Moge deze tijd voor u een tijd van persoonlijk gebed zijn. Doorheen de dag, zoek uzelf een plekje waar je vreugdevol en ingetogen kunt bidden. Ik hou van u en zegen u allen. Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

Boodschap van 25 juli 2010

"Lieve kinderen, opnieuw roep ik jullie op om mij met vreugde te volgen. Ik wens jullie allen naar mijn Zoon en jullie Verlosser leiden. Jullie zijn je er niet van bewust dat jullie zonder Hem geen vreugde en vrede hebben, noch toekomst noch eeuwig leven. Daarom, mijn lieve kinderen, doe uw voordeel met deze tijd van blijmoedig gebed en overgave. Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

Verjaardagsboodschap van 25 juni 2010

"Lieve kinderen, vreugdevol roep ik allen op om mijn boodschappen met vreugde te beleven. Alleen zo, kleine kinderen, zal u dichter bij mijn Zoon kunnen komen. Ik verlang ernaar om u allen enkel bij Hem te brengen, en in Hem zal u de ware vrede en vreugde van uw hart vinden. Ik zegen u allen en heb u lief met een onmetelijke liefde. Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

Boodschap van 25 mei 2010

"Lieve kinderen, God gaf u de genade om al het goede in u en rondom u te beleven en te beschermen, en om anderen te inspireren om beter en heiliger te zijn. Maar ook Satan slaapt niet en door het modernisme verstrooit hij u en leidt u op zijn weg. Daarom, kleine kinderen, in de liefde voor mijn Onbevlekt Hart, bemin God bovenal en volg zijn Geboden. Op die manier krijgt uw leven zin en zal er Vrede heersen op aarde. Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

Bedevaart.net

De informatie op deze site wil een goede aanzet geven voor wie op pelgrimstocht wilt gaan naar een stukje hemel op aarde... Een hulp voor wie op bezoek wilt gaan bij onze Hemelse Moeder! Wij willen je graag op weg helpen met een schat aan praktische informatie en nuttige weetjes. Heb je na het lezen van deze website toch nog vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Ontvang de boodschappen per e-mail

Krijg steeds de nieuwe boodschappen per e-mail toegestuurd. Uw gegevens worden nooit gedeeld met derden.

© 2023 Bedevaart.net