Verschijningen

Heiligdom

Religieus leven

Bidden

Op bedevaart

Multimedia

Nieuws

Over ons

Boodschappen op de 25ste van de maand door Onze-Lieve-Vrouw gegeven aan Marija Pavlovic-Lunetti

Boodschap van 25 april 2013

"Lieve kinderen, bid, bid, blijf bidden tot uw hart in geloof opent als een bloem die zich ontvouwt voor de warmte van de zon. Dit is een tijd van genade die God u geeft door mijn aanwezigheid maar jullie zijn ver van mijn hart, daarom roep Ik u op tot persoonlijke bekering en gezinsgebed. Moge de heilige Schrift een aansporing voor u zijn. Ik zegen u allen met mijn Moederlijke zegen. Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

Boodschap van 25 maart 2013

"Lieve kinderen, in deze tijd van genade roep ik u op om het kruis van mijn geliefde Zoon Jezus in uw handen te nemen en te mediteren over Zijn passie en dood. Moge uw lijden verenigd worden met Zijn lijden, en de liefde zal zegevieren, want Hij die de liefde is, gaf Zichzelf uit liefde om ieder van u te redden. Bid, bid, bid tot liefde en vrede begint te heersen in uw hart. Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

Boodschap van 25 februari 2013

"Lieve kinderen, ook vandaag roep ik u op om te bidden. De zonde trekt u naar aardse dingen en Ik ben gekomen om u naar heiligheid en naar Goddelijke dingen te leiden, maar u worstelt en verliest uw energie met de strijd tussen goed en kwaad in u. Daarom, kleine kinderen, bid, bid, bid, tot het gebed een vreugde voor u wordt, en uw leven zal een eenvoudige stap naar God worden. Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

Boodschap van 25 januari 2013

"Lieve kinderen, ook vandaag roep ik op tot gebed. Moge uw gebed sterk zijn als een levende steen, tot u met uw leven een getuige wordt. Getuig van de schoonheid van uw geloof. Ik ben met u en spreek voor ieder van u ten beste bij mijn Zoon. Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

Kerstboodschap van 25 december 2012

Onze-Lieve-Vrouw kwam met kindje Jezus op de arm en gaf geen Boodschap, maar kindje Jezus begon te spreken en zei: "Ik ben uw Vrede, leef volgens mijn Geboden." Onze-Lieve-Vrouw en kindje Jezus hebben ons samen gezegend met het kruisteken."

Boodschap van 25 november 2012

"Lieve kinderen, in deze tijd van genade roep Ik u allen op het gebed te vernieuwen. Sta open voor de heilige Biecht zodat ieder van u mijn oproep van ganser harte kan aannemen. Ik ben met u en Ik bescherm u tegen het bederf van de zonde, maar u moet zich openstellen voor de weg van bekering en heiligheid, zodat uw hart van liefde voor God zou branden. Schenk Hem tijd en Hij zal zich aan u geven. En zo zal u in de wil van God liefde en levensvreugde ontdekken. Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

Boodschap van 25 oktober 2012

"Lieve kinderen, vandaag roep ik u op om te bidden voor mijn intenties. Vernieuw het vasten en het gebed, want Satan is sluw en trekt veel harten naar de zonde en de ondergang. Ik roep u op tot heiligheid, kleine kinderen, en tot leven in genade. Aanbid mijn Zoon, opdat Hij u vult met Zijn vrede en Zijn liefde, waarnaar u zo verlangt. Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

Boodschap van 25 september 2012

"Lieve kinderen, ook vandaag bid ik voor u, met hoop in het hart, en dank ik de Allerhoogste voor ieder van u die mijn Boodschappen beleeft met het hart. Wees dankbaar om Gods liefde die mij toestaat u met mijn Onbevlekt Hart te beminnen en te leiden naar bekering. Open uw hart en kies voor heiligheid, en de hoop zal vrede verwekken in uw hart. Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

Boodschap van 25 augustus 2012

"Lieve kinderen, ook vandaag bid ik voor u, met hoop in het hart, en dank ik de Allerhoogste voor ieder van u die mijn Boodschappen beleeft met het hart. Wees dankbaar om Gods liefde die mij toestaat u met mijn Onbevlekt Hart te beminnen en te leiden naar bekering. Open uw hart en kies voor heiligheid, en de hoop zal vrede verwekken in uw hart. Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

Boodschap van 25 juli 2012

"Lieve kinderen, vandaag roep ik u op tot het goede. Wees dragers van vrede en goedheid in deze wereld. Bid dat God u de kracht mag geven zodat hoop en trots altijd kan regeren in uw hart en leven, omdat u Gods kinderen bent en dragers van Zijn hoop in deze wereld die zonder vreugde in het hart is, en zonder toekomst omdat hij het hart niet opent voor God die uw redding is. Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

Verjaardagsboodschap van 25 juni 2012

"Lieve kinderen, met het hart vol hoop roep ik u op te bidden. Kindertjes, wanneer u bidt, bent u bij mij, zoekt u de wil van mijn Zoon en leeft u daarnaar. Sta open en beleef het gebed. Moge het voor u op elk moment smaak en vreugde geven aan uw ziel. Ik ben met u en spreek voor ieder van u ten beste bij mijn Zoon Jezus. Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

Boodschap van 25 mei 2012

"Lieve kinderen, ook vandaag roep ik u op tot bekering en heiligheid. God verlangt u vreugde en vrede te schenken door het gebed, maar u, kleine kindertjes, bent daar nog ver van verwijderd - bent nog gehecht aan de aarde en aan aardse zaken. Daarom roep ik u eens te meer op: open uw hart en richt uw blik op God en naar de zaken van God - en de vreugde en vrede zal in uw hart komen heersen. Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

Boodschap van 25 april 2012

"Lieve kinderen, ook vandaag roep ik u op om te bidden. Kindertjes, open uw hart voor God als een bloem die opent voor de warmte van de zon. Ik ben met u en spreek voor ieder van u ten beste. Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

Boodschap van 25 maart 2012

"Lieve kinderen, ook vandaag wens ik u met vreugde mijn Moederlijke zegen te geven en u op te roepen tot gebed. Moge het gebed voor u een behoefte worden om elke dag meer te groeien in heiligheid. Werk meer aan uw bekering want daar bent u nog ver vandaan, kindertjes. Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

Boodschap van 25 februari 2012

"Lieve kinderen, in deze tijd roep ik u op bijzondere wijze op: 'Bid met het hart'. Kindertjes, jullie spreken veel en bidden weinig. Lees en overweeg de heilige Schrift, en mogen de woorden die erin staan in u tot leven komen. Ik bemoedig u en houd van u, zodat u in God vrede en levensvreugde kunt vinden. Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

Boodschap van 25 januari 2012

"Lieve kinderen, vol vreugde roep ik u vandaag opnieuw op uw harten te openen en te luisteren naar mijn oproep. Eens te meer verlang ik u dichter bij mijn Onbevlekt Hart te brengen, waar u toevlucht en vrede kunt vinden. Stel uzelf open voor het gebed, totdat het een vreugde voor u wordt. Door het gebed zal de Allerhoogste u een overvloed aan genaden schenken en u zal mijn uitgestoken handen worden in deze rusteloze wereld die zo naar vrede snakt. Kindertjes, leg met uw leven getuigenis af van het geloof en bid dat het geloof dag na dag mag groeien in uw harten. Ik ben met u. Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

Kerstboodschap van 25 december 2011

"Lieve kinderen, ook vandaag draag ik mijn Zoon Jezus in mijn armen tot bij u, opdat Hij u zijn Vrede zou schenken. Bid, kindertjes, en leg getuigenis af zodat in elk hart niet de menselijke vrede, maar de onverwoestbare vrede van God mag heersen. Het is die vrede in het hart die God geeft aan allen die Hem liefhebben. Door uw doopsel bent u allen op bijzondere wijze geroepen en bemind, daarom, leg getuigenis af en bid dat u mijn uitgestoken handen kunt zijn voor een wereld die zo naar God en vrede verlangt. Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

Boodschap van 25 november 2011

"Lieve kinderen, vandaag wil ik u graag hoop en vreugde geven. Mijn lieve kinderen, alles om u heen leidt u naar aardse dingen, maar ik verlang u te leiden naar een tijd van genade, zodat u door deze tijd nog dichter bij mijn Zoon zou komen, zodat Hij u naar Zijn liefde en het eeuwige leven kan leiden, waar ieder hart naar verlangt. U, kleine kinderen, bidt en moge deze tijd een tijd van genade voor uw ziel zijn. Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

Boodschap van 25 oktober 2011

"Lieve kinderen, ik kijk naar u en in uw harten zie ik geen vreugde. Ik verlang u vandaag de vreugde van de Verrezene te schenken. Dat Hij u mag leiden en u mag omhelzen met zijn liefde en tederheid. Ik hou van u en ik bid onophoudelijk tot mijn Zoon Jezus voor uw bekering. Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

Boodschap van 25 september 2011

"Lieve kinderen, vandaag roep ik u op opdat deze tijd voor u allen een tijd van getuigenis zou zijn. U die leeft in de liefde van God en die zijn gaven hebt ervaren, getuig ervan met uw woorden en uw leven, en dat zij voor anderen vreugde en aansporing in het geloof mogen zijn. Ik ben met u en spreek onophoudelijk voor u allen ten beste bij God, dat uw geloof altijd levendig en vreugdevol mag zijn, en in de liefde van God. Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

Bedevaart.net

De informatie op deze site wil een goede aanzet geven voor wie op pelgrimstocht wilt gaan naar een stukje hemel op aarde... Een hulp voor wie op bezoek wilt gaan bij onze Hemelse Moeder! Wij willen je graag op weg helpen met een schat aan praktische informatie en nuttige weetjes. Heb je na het lezen van deze website toch nog vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Ontvang de boodschappen per e-mail

Krijg steeds de nieuwe boodschappen per e-mail toegestuurd. Uw gegevens worden nooit gedeeld met derden.

© 2021 Bedevaart.net